Laboratori FLexSem - Fonètica, Lexicologia i Semàntica) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2014-2016
 
A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).
http://serveis.uab.cat/cit/es/content/fon%C3%A8tica-lexicologia-i-sem%C3%A0ntica-flexsem
 
Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (AGAUR-Generalitat de Catalunya - 2014SGR442).
Entitat finançadora:  AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Referència de la concessió: 2014SGR442  Durada: des de/d’ fins a 2014-2016
Investigador/a principal: Dr. Xavier Blanco Escoda (Universitat Autònoma de Barcelona).
Investigadores participantes: Lorraine Baqué, Marta Estrada, Xavier Blanco, Àngels Catena, Sandrine Fuentes, Dolors Català

GRIPES (Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives)

Entenem per escriptura subversiva tota la producció d’imaginari (textual, visual, fílmic...) i de pensament que s’oposa a una concepció de la ficció com a espectacle en el sentit de Guy Debord. Les escriptures subversives s’oposen per tant a les posades en escena de l’aventura i, segons l’oposició de Jean Ricardou, es presenten com l’aventura d’una escriptura. El GRIPES pretén descriure, pensar i analitzar aquestes produccions en l’àmbit de la literatura-món, preferentment en llengua francesa, però sense descartar les problemàtiques que puguin sorgir d’una mirada comparatista.
http://grupsderecerca.uab.cat/gripes/
 
 Participants : Xavier Bassas (UAB), Hélène Rufat (UPF), Ricard Ripoll (UAB). Membres étrangers : Jean-Michel Devésa (Université de Bordeaux-Montaigne), Timea Gimyesi (université de Szeged, Hongrie), Lori Saint-Martin (UQAM, Quebec).
Número AGAUR: 2014 SGR 396
Investigador responsable: Ricard Ripoll (Universitat Autònoma de Barcelona)
 
 
 
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Biblioteques La pàgina web de les Biblioteques de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filologia Francesa i Romànica
Edifici B (UAB)
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona
 
Horari d'atenció al públic:
Matins de dilluns a divendres, de 11:00 a 13:00h
Tardes de dilluns a dijous (excepte juliol), de 15:30 a 16:30h
 
Tel.: (+34) 93 581 14 10
Fax: (+34) 93 581 31 71
 

d.fil.francesaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona