Grups de Recerca


El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia (DFTT) participa en els següents Grups de Recerca Consolidats de la Generalitat de Catalunya (SGR):

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS (SGR)

Codi:   2009 SGR-243
Nom del Grup: Farmacologia
Investigador pral:  Albert Badia
Adscripció:   Dept. Farmacologia, UAB
Integrants:  A Badia, V Clos, B Pérez.

Codi:   2009 SGR-234
Investigador pral:  Fernando de Mora
Adscripció:   Dept. Farmacologia, UAB
Integrants:  F de Mora, Mariona Serra

Codi:   2009 SGR-1351
Nom del Grup: Medicina Animal
Investigador pral:  Martí Pumarola
Adscripció:   Dept. Medicina i Cirurgia Animal, UAB
Integrants:  A Puigdemont

   Subgrup Dermatologia-Farmacologia
   Investigador principal : Anna Puigdemont

Codi:   2009 SGR-1058
Nom del Grup: Ecologia dels sistemes agrícolas (Agroecosystems)
Investigador pral:  F Xavier Sans Serra
Adscripció:   Dept. Biologia Vegetal, UB
Integrants:  Eva Castells

Codi:   2009 SGR-412
Nom del Grup: Fundació Institut Català de Farmacologia
Investigador pral: Joan-Ramon Laporte
Adscripció:   Fundació Institut de Recerca Hospital Vall d’Hebron
Integrants:  L Ibáñez, X Vidal, A Agustí, A Figueras

Codi:   2009 SGR-718
Nom del Grup: Grup de Recerca Clínica en Farmacologia i Epidemiologia de les Drogues d’Abús i Neurociències
Investigador pral: Rafael de la Torre
Adscripció:   Fundació IMIM
Integrants:  M Farré, R Pardo, N Pizarro, P Roset

Codi:   2009 SGR-890
Nom del Grup: Grup d’Investigació Cerebrovascular (GICV)
Investigador pral: Anna M Planas
Adscripció:   Grup IDIBAPS (UB)
Integrants:  E Vila, L Caracuel, A Márquez, M Romo

Codi:   2009 SGR-1297
Nom del Grup: Centre d’Investigació de Medicaments
Investigador pral: M Barbanoj
Adscripció:   Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau
Integrants:  RM Antonijoan, I Gich, M Valle

 

A més, el DFTT té registrats els següents Grups de Recerca en Ciències de la Salut que han estat aprovats per acord de la Comissió d'Investigació de la UAB:

GRUPS DE RECERCA DE LA UAB

Grup de Recerca en Farmacoepidemiologia. Nº grup 1757. Responsable: JR Laporte. Objecte: L'objecte global del grup és promoure la prescripció raonada dels medicaments i la utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics. A tal fi, i entre altres, els principals objectius són: - La promoció d'estudis i investigacions sobre la farmacologia, la terapèutica i la toxicologia en les seus vessants experimental, clínic, epidemiològic, sanitari i docent. - L'edició de publicacions sobre farmacologia, terapèutica, toxicologia i altres relacionades amb l'ús dels medicaments. - La cooperació i coordinació amb organismes i entitats nacionals i internacionals estrangeres en matèria de recerca.

Grup de Recerca en Leishmaniasi – LeishLAB. Nº Grup 1736. Responsable: J Alberola. Objecte: Els objectius de recerca del grup de Leishmaniasi són la recerca, el desenvolupament i la innovació aplicada a la leishmaniasi. Aquests objectius es concreten en el desenvolupament de nous fàrmacs, vacunes i mètodes diagnòstics per a aquesta malaltia.

Grup de Recerca en Mecanismes d’al·lèrgia en models in vivo i in vitro – Grup MAM. Nº Grup 1417. Responsable: F de Mora. Objecte: Contribuir al coneixement dels mecanismes immunològics i no immunològics de les malalties de naturalesa al-lèrgica Objectius Específics: - Investigar els processos immunològics i bioquímics que participen en el desenvolupament dels símptomes d'al.lèrgies respiratòries, cutànies i alimentàries - Modular mitjançant fàrmacs i noves tecnologies els processos immunològics i bioquímics en models d'enfermetats de naturalesa al-lèrgica - Complementar la recerca clínica i bàsica en pacients asmàtics (i al.lèrgics en general) amb recerca en models animals - Proposar noves dianes terapèutiques en les malalties d'origen al.lèrgic.

Grup de Recerca en Medicaments. Nº Grup 1613. Responsable: M Barbanoj. Objecte: Recerca farmacològica en etapes inicials dels farmacs en les malalties humanes.

Grup de Recerca en Terapèutica Farmacològica Veterinària. Nº Grup 1737. Responsable: C Cristòfol. Objecte: L'objectiu estratègic de la recerca del grup és el benestar animal, associat a la seguretat alimentària en el cas dels animals productors d'aliments.

Grup de Recerca Neurofarmacologia de les malalties neurodegeneratives. Nº Grup 1524. Responsable: A Badia. Objecte: Les malalties neurodegeneratives són transtorns multifactorials que comparteixen diferents mecanismes moleculars tals com l'estres oxidatiu, l'apoptosi, necrosi entre altres. El coneixement d'aquests mecanismes permetrà determinar noves dianes terapèutiques i dissenyar noves molècules. Es per això que la col·laboració interdisciplinaria d'aquest investigadors pot permetre assolir amb èxit els objectius plantejats.

Grup de Recerca per a l’estudi del comportament cinètic i tisular dels fàrmacs. Nº Grup 1764. Responsable: B Pérez. Objecte: Els nostres objectius de recerca estan orientats bàsicament en l´estudi del comportament dels fàrmacs a nivell de l´organisme per poder avaluar la seva eficàcia terapèutica i la seva seguretat d´administració, tant per l´animal, com pel consumidor dels teixits procedents d´animals tractats amb els diferents fàrmacs.

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona