Grups de recerca


Drets socials i responsabilitat social empresarial
(GIERSE Grup Interdisciplinar de Estudis sobre Responsabilitat Social Empresarial)

Objectius: A més de l’organització de les relacions socials un altre dels objectius del ordenament jurídic és el reconeixement i protecció dels anomenats ‘Drets socials’. Un conjunt de disposicions que tenen per objectiu l’objectiu assegurar el desenvolupament de l’individu. Aquests han estat proveïts pels poders públics però també s’han estructurar formes de provisió des dels subjectes privats entre les que destaca la Responsabilitat Social Empresarial. Objectiu bàsic del grup es l’estudi de la regulació de les mesures dedicades a fomentar l’activitat privada dirigida a fer efectius aquells ‘Drets socials’.

Inici d'activitats: 2004

Investigador Principal: Dr. José Antonio Fernández Amor (UAB)

Altres Investigadors:
Dra. Maria Dolores Arias Abellán (UAB)
Dra . Yolanda García Calvente (UMA)
Dra. Carolina Gala Durán (UAB)
Dra. Mercedes Ruíz Garijo (URJC)
Dr. Miguel Angel Sánchez Huete (UAB)

<més informació>

 

Equip de Recerca sobre el Comerç Internacional dels Serveis (ERCIS)

Objectius/línees d’investigació:
Estudi de l’impacte de la liberalització del comerç internacional de serveis promogut per l’OMC en diversos àmbits que tenen una especial rellevància social i cultural. Més específicament, s’estudia com el marc internacional vigent pot limitar la capacitat dels poders públics per elaborar i desenvolupar polítiques públiques destinades a protegir determinats valors culturals i/o socials.

Inici d’activitats: 2005

Investigador/a responsable: Dra. Claudia Jiménez Cortés

Altres investigadors/es:
Dra. Susana Beltrán Garcia (UAB)
Dra. Francina esteve Garcia (UdG)
Dra. Mariona Illamola Dausà (UdG)
Dra. Montserrat Pi Llorens (UAB)
Dra. Esther Zapater Duque (UAB)

 

ERJAIDI-UE (Equip de Recerca sobre Justicia, Afers Interns, Drets i Immigració de la UE)

Objectius/línees d’investigació:
L’objectiu és centrar-nos en els problemes que planteja el desenvolupament de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia, tant a nivell intern dins la UE i els seus països membres com a nivell internacional.

Inici d’activitats: 2009

Investigador/a responsable: Francina Esteve Garcia

Altres investigadors/es:
 Dra. Ana Ayuso Pozo (CIDOB)
Dra. Susana Beltrán Garcia (UAB)
Dra. Claudia Jiménez Cortés (UAB)
Dra. Mariona Illamola Dausà (UdG)
Dra. Montserrat Pi Llorens (UAB)
Dra. Esther Zapater Duque (UAB)
Sra. Julia Gifrà

 

Grup de recerca en drets laborals dels treballadors espanyols i estrangers

Objectius/línees d’investigació:
Anàlisi dels drets laborals de tots els treballadors, efectuant una diferenciació entre espanyols i estrangers no comunitaris en funció del diferent règim jurídic d’accés al treball.

Inici d’activitats: 2009

Investigador/a responsable: Dr. Eduardo Rojo Torrecilla

Altres investigadors/es:
Dr. Ricard Esteban Legarreta
Dr. Josep Maria Fusté Miquela
Dra. Carolina Gala Durán
Prof. David Moreno Mendoza
Dr. Albert Pastor Martínez
Dr. Francesc Pérez Amorós
Dr. Xavier Solà Monells
Dr. Helena Ysàs Molinero

 

Treball, institucions i gènere (reconegut pel DURSI com a Grup de Recerca Consolidad –SGR-)

Objectius/línees d’investigació:
La història del treball és el resultat de relacions complexes entre diverses “institucions” com la família, el mercat, les organitzacions empresarials, les associacions patronals, obreres i l’estat, la dinàmica històrica d’aquestes institucions i les seves interrelacions constitueixen un dels nuclis centrals de la recerca del grup.

Inici d’activitats: 1990

Investigador/a responsable: Dra. Cristina Borderías Mondéjar

Altres investigadors/es: Dra. Maria Jesús Espuny Tomás

 

Dones i Drets

Objectius/línees d’investigació:
Constituït en el si de la Facultat de Dret amb la idea de convertir-se en un nucli aglutinador de la recerca jurídica interdisciplinar en temes de gènere.

Inici d’activitats: 2002

Investigador/a responsable: Dra. Francesca Puigpelat Martí

Altres investigadors/es: Dra. Maria Jesús Espuny Tomás

 

Observatori de Política Exterior Europea

Grup de Recerca Consolidada reconegut per l’AGAUR (duració 2010-2014) (2009 SGR-990). Previament, Grup de Recerca Consolidada reconegut per l’AGAUR (duració 2006-2010) (2005 SGR-00671). Grup interinstitucional UAB-IBEI-IUEE-CIDOB.

Objectius: D’entre les línies de recerca desenvolupades pel grup en el període 2005-2008, l’equip es centrarà en el periode 2010-2014 en reforçar l’activitat investigadora individual i col·lectiva en dues subàrees temàtiques específiques: (i) relacions de veïnatge de la UE i (ii) polítiques exteriors dels estats membres de la UE. Aprofitant les dinàmiques ja creades, el grup està en disposició de donar un salt qualitatiu en matèria de producció científica (tan en quantitat com en qualitat) i en termes d’internacionalització en una nova àrea temàtica: Dinàmiques d’interacció entre la UE i el sistema multilateral.

Inici d’activitats: 2011

Investigador principal: Esther Barbé

Altres investigadors:
Oriol Costa
Francesc Serra
Juan Pablo Soriano
Federico Guerrero
Esther Zapater
Michal Natorski
Anna Herranz
Benjamin Kienzle
Robert Kissack
Martijn Vlaskamp
Raul Hernández
Elisabeth Johansson
Eduard Soler
Laia Mestres
Alfons González

Més informació: consultar pàgina web www.iuee.eu

 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

Parc de recerca Parc de recerca de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona