GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I TREBALL (GRET)
 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Edifici B. Campus de la UAB (Despatx B3-073)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telèfon / fax: 93 581 17 89 / 93 581 28 27
Correu electrònic de contacte: gr.gret@uab.cat
Adreça web pròpia:http://grupsderecerca.uab.cat/gret 
Director: Rafael Merino Pareja
Descripció del grup:
El Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) neix l'any 1987 dins la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de constituir un equip de recerca estable, focalitzat en l'estudi de la relació entre els sistemes d'ensenyament (formal i no formal) i el sistema productiu i el mercat de treball.

El treball de recerca del GRET està organitzat entorn de tres línies de treball per a les quals el grup de recerca s'ha constituït com a punt de referència en el nivell local, català, espanyol, europeu i, fins i tot en alguns casos, intercontinental. Aquestes línies de recerca són:
  • Joventut i transició escola-treball.
  • Expansió educativa, competències i mercat de treball.
  • Estudis universitaris i mercat de treball.
Línies de recerca:
  • Anàlisi teòrica de les relacions entre educació i treball.
  • Construcció d'itineraris de transició a la vida adulta .
  • Necessitats de competències per a l'economia i sistemes d'educació i formació.
  • Investigació internacional comparada.
  • Avaluació de polítiques públiques d’educació, formació i treball.
  • Suport i assessorament a projectes d’intervenció sobre la temàtica de referència.
BIBLIOTEQUES Servei de Biblioteques de la UAB

 

CERCADOR D'AJUTS Beques i Ajuts

 

SUMMA Accés a SUMMA per al PDI

 

OBSERVATORI IGUALTAT Observatori per la Igualtat de la UAB

 

EGRETA Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona