Revista Athenea Digital


Ara que el fenomen de la disciplinarització institucional està cada vegada més marcat, Athenea Digital promou la reflexió interdisciplinària en la tradició de les ciències humanes i socials. La revista aborda els fenòmens socials contemporanis en les seves múltiples dimensions (política, econòmica, cultural, comunicacional ...) i valora la reflexió rigorosa sobre l'articulació entre els diferents dominis de l'activitat humana. El principal objectiu de la revista és potenciar el diàleg i la innovació en els estudis socials i culturals. Explícitament reivindica un ethos receptiu al debat i la reflexió crítica tant teòrica com metodològica, internacional en la seva mirada i abast, obert, reflexiu, imaginatiu i desdisciplinador. Athenea Digital presta especial interès a la connexió i relació que apareix entre diversos desenvolupaments intel · lectuals, als processos de canvi en les pràctiques i formes socials, i a la transformació institucional en el sentit més ampli. Al costat dels temes habituals de la tradició social i cultural, Athenea Digital inclou reflexions sobre: etnicitat, imaginari social, medi ambient i societat, la globalització i els seus discursos, poder-saber, gènere, teories del caos i de la complexitat, postmodernitat, conflicte social, societat, espai i temps, ciència tecnologia i societat, nous moviments socials, identitats ... Athenea Digital es publica quadrimestralment, apareixent el primer dimarts no festiu dels mesos de març, juliol i novembre.

http://atheneadigital.net/

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona