Activitat investigadora del PDI


Mitjançant l'enllaç que hi ha al final d'aquest text es pot accedir a la producció científica del personal docent i investigador (PDI) del Departament. Per accedir cliqueu a "cercar", i apareixeran tots els seus membres. Clicant sobre la persona seleccionada apareix la informació continguda en la aplicació EINA: projectes, articles, capitols de llibre, tesis doctorals i estades de recerca.

 

 

 

 
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

RefWorks Gestor de referències bibliogràfiques

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

2018 Serra hunter 2018 Serra hunter

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona