Implicació dels sistemes de neurotransmissió colinèrgic i glutamatèrgic en la modulació dels processos cognitius: atenció, aprenentatge i memòria.

Descripció de la línia de recerca

La investigació del nostre grup de recerca se centra en l’estudi dels mecanismes neurals implicats en els processos d’aprenentatge, memòria i atenció.  El nostre interès principal és conèixer la funció dels nuclis basal magnocel·lular (NBM) i  parafascicular del tàlem (PF) com estructures cerebrals implicades en la modulació dels processos cognitius. L’NBM és un component del prosencèfal basal que projecta fibres colinèrgiques a l’escorça cerebral i a estructures subcorticals com l’amígdala i els nuclis intralaminars del tàlem. El nucli PF forma part dels nuclis intralaminars del tàlem i projecta àmpliament a l’escorça i  als ganglis basals. Ambdós nuclis pertanyen a sistemes relacionats amb  l’activació cerebral i l’arousal cortical.  Les lesions de l’NBM i del nucli PF es relacionen amb la pèrdua de funcions cognitives associades a trastorns neurodegeneratius. Per tant, és importantseguir profunditzant en l’estudi dels mecanismes neurals i les funcions d’aquestes regions cerebrals. L’objectiu principal de la nostra investigació és assolir una millor comprensió de com l’NBM i el nucli PF contribueixen a la formació de la memòria en animals experimentals, especialment rates, i quins mecanismes neuroquímics i cel·lulars estan implicats en la modulació dels processos cognitius.

Principals Línies d’Investigació
El nostre projecte principal “Implicació dels sistemes de neurotransmissió colinèrgic i glutamatèrgic en la modulació dels processos cognitius: atenció, aprenentatge i memòria” inclou diferents línies de treball amb els objectius següents:
1) Estudiar les regions de projecció de l’NBM i del nucli PF, com l’escorça prefrontal, l’ hipocamp, els ganglis basals i l’amígdala, en relació a la modulació de l’aprenentatge i la memòria.
2) Investigar la interacció dels sistemes glutamatèrgic i colinèrgic a nivell conductual.
3) Aprofundir en els mecanismes moleculars involucrats en la modulació de l’aprenentatge i la memòria induïdatant  per l’estimulació elèctrica de l’NBM i del nucli PF com per les infusions de D-cicloserina.
 

Paraules clau: Tàlem, Prosencèfal Basal, Nucli Parafascicular, Nucli Basal Magnocel·lular, glutamat, acetilcolina, atenció, aprenentatge i memòria.

Investigadora principal: Margarita Martí Nicolovius (Margarita.Marti@uab.cat)

Altres investigadors: Gemma Guillazo-Blanch, Anna Vale-Martínez, Pere Boadas-Vaello, Irene Villarejo-Rodríguez, Marta Portero, Pol Barròs.

Col·laboracions:Laboratorio de Psicobiología, UNED, Madrid (Emilio Ambrosio, Miguel Miguéns)
 

Publicacions del grup més representatives

Quiroz-Padilla MF, Martí-Nicolovius M, Guillazo-Blanch G.Posterior intralaminar nuclei of the thalamus and cognitive processes.Rev Neurol. 2010 Aug 16;51(4):217-25.

Villarejo-Rodríguez I, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Martí-Nicolovius M.D-cycloserine in prelimbic cortex enhances relearning of an odor-reward associative task.Behav Brain Res. 2010 Nov 12;213(1):113-6.

Boix-Trelis N, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Martí-Nicolovius M.Induction of c-Fos expression by electrical stimulation of the nucleus basalis magnocellularis.Neurosci Lett. 2009 Jan 9;449(2):137-41.

Carballo-Márquez A, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Martí-Nicolovius M.Muscarinic receptor blockade in ventral hippocampus and prelimbic cortex impairs memory for socially transmitted food               preference.Hippocampus. 2009 May;19(5):446-55.

Carballo-Márquez A, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Martí-Nicolovius M. Muscarinic transmission in the basolateral amygdala is necessary for the acquisition of socially transmitted food preferences in       rats.Neurobiol Learn Mem. 2009 Jan;91(1):98-101.

Carballo-Márquez A, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Torras-Garcia M, Boix-Trelis N, Martí-Nicolovius  M.Differential effects of muscarinic receptor blockade in prelimbic cortex on acquisition and memory         formation of an odor-reward task.Learn Mem. 2007 Sep 6;14(9):616-24.

Quiroz-Padilla MF, Guillazo-Blanch G, Vale-Martínez A, Torras-García M, Martí-Nicolovius M. Effects of parafascicular excitotoxic lesions on two-way active avoidance and odor-discrimination. Neurobiol Learn Mem. 2007 Sep;88(2):198-207.

Boix-Trelis N, Vale-Martínez A, Guillazo-Blanch G, Martí-Nicolovius M. Muscarinic cholinergic receptor blockade in the rat prelimbic cortex impairs the social transmission of food preference. Neurobiol Learn Mem. 2007 May;87(4):659-68.

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Màster de Neurociències Màster de Neurociències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Carrer Fortuna
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 28 13

d.psicobiologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona