Experiencies estressants


Descripció de la línea de recerca.
Les experiències estressants a la infància i l’adolescència tenen importants implicacions a llarg termini en la conducta i la fisiologia de l’animal adult. El nostre grup utilitzant un enfocament multidisciplinar investiga els mecanismes pels quals es realitzen aquests efectes. La nostra línia de recerca té en concret diversos objectius: (1) Estudiar com les experiències estressants en etapes primerenques del desenvolupament modifiquen la vulnerabilitat a l’estrès a l’etapa adulta; (2) Esbrinar l’impacte d’aquestes experiències estressants en l’autoadministració d’alcohol; (3) Identificar factors de risc que predisposen a una major susceptibilitat a desenvolupar patologies associades a l’estrès, i (4) Estudiar les diferències de gènere en aquests aspectes.

Paraules clau: estrès, drogues d’abús, impulsivitat, ansietat, depressió, conducta de risc, diferències de gènere.

Investigadora principal: Roser Nadal Alemany(roser.nadal@uab.cat)

Altres investigadors: Pedro Garrido, Silvia Fuentes, Núria Daviu.

Col.laboracions:
Antonio Armario, Fisiologia Animal (Facultat de Biociències), UAB
José Miñarro, Psicobiología (Facultat de Psicologia), Universitat de València
María Paz Viveros, Fisiología (Facultad de Ciencias Biológicas), Universidad Complutense de Madrid
Dóra Zelena, Institute of Experimental Medicine, Hongria

Publicacions del grup 2011-2010.

Muñoz-Abellán C, Armario A, Nadal R. Do odors from different cats induce equivalent unconditioned and conditioned responses in rats? Physiology and Behavior, 2010, 99(3):388-394.

Rotllant D, Márquez C, Nadal R, Armario A. The brain pattern of c-fos induction by two doses of amphetamine suggests different brain processing pathways and minor contribution of behavioural traits. Neuroscience. 2010, 168:691–705.

Nadal R, Armario A. Mecanismos de susceptibilidad al estrés. Hipertensión, 2010, 27(3):117–124.

Daviu N, Fuentes S, Nadal R, Armario A. A single footshock causes long-lasting hypoactivity in unknown environments that is dependent on the development of contextual fear conditioning, but not associated to hypothalamic-pituitary-adrenal hyperresponsiveness. Neurobiology of Learning and Memory, 2010, 94:183–190.

Rabasa C, Delgado-Morales R, Muñoz-Abellán C, Nadal R, Armario A. Adaptation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and glucose to repeated immobilization or restraint stress is not influenced by associative signals. Behavioural Brain Research, 2011, 217(1), 232-239.

Rabasa R, Muñoz-Abellán C, Daviu N, Nadal R, Armario A. Repeated exposure to immobilization or two different footshock intensities reveals differential adaptation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Physiology and Behavior, 2011, 103(2), 125-133.

Muñoz-Abellán C, Rabasa C, Daviu N, Nadal R, Armario A. Behavioral and endocrine consequences of simultaneous exposure to two different stressors in rats: interaction or independence? PLoS One. 2011;6(6):e21426.

Llorente-Berzal A, Fuentes S, Gagliano H, López-Gallardo M, Armario A, Viveros MP, Nadal R. Sex-dependent effects of maternal deprivation and adolescent cannabinoid treatment on adult rat behaviour. Addiction Biology, 2011;16(4):624-37.

Delgado-Morales R, Del Río E, Gómez-Román A, Bisagno V, Nadal R, de Felipe C, Armario A. Adrenocortical and behavioural response to chronic restraint stress in neurokinin-1 receptor knockout mice. Physiol Behav. 2011;105(3):669-675.

Andero R, Daviu N, Escorihuela RM, Nadal R, Armario A. 7,8-dihydroxyflavone, a TrkB receptor agonist, blocks long-term spatial memory impairment caused by immobilization stress in rats. Hippocampus, 2010, Epub ahead of print.

López-Gallardo M, López-Rodríguez AB, Llorente-Berzal A, Rotllant D, Mackie K, Armario A, Nadal R, Viveros MP. Maternal deprivation and adolescent cannabinoids impact hippocampal astrocytes, CB1, and brain-derived neurotrophic factor in a sexually dimorphic fashion. Neuroscience, 2011, Epub ahead of print.

Ribeiro Do Couto B, Daza-Losada M, Rodríguez-Arias M, Nadal R, Guerri C, Summavielle T, Miñarro J, Aguilar MA. Adolescent pre-exposure to ethanol and 3,4-methylenedioxymethylamphetamine (MDMA) increases conditioned rewarding effects of MDMA and drug-induced reinstatement. Addiction Biology, 2011, Epub ahead of print.

Hoffmann HM, Nadal R, Vignes M, Ortiz J. Chronic cocaine self-administration modulates ERK1/2 and CREB responses to dopamine receptor agonists in striatal slices. Addiction Biology, 2011, Epub ahead of print.

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Màster de Neurociències Màster de Neurociències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Carrer Fortuna
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 28 13

d.psicobiologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona