Teoria i Metodologia de la Psicologia Social

Anàlisi de les principals teories i metodologies utilitzades en la Psicologia Social, així com dels seus desenvolupaments i més recents derivacions. Es dedica un especial interès a les noves formulacions i conceptualitzacions surgides en la disciplina. S'examinen les noves orientacions en el pensament social, la implementació de tècniques qualitatives de treball, la transformació que pateixen algunes metodologies quan s'apliquen en entorns virtuals (etnografia virtual, entrevista grupal en internet...) i les derivacions epistemològiques que totes aquestes transformacions generen.


Intervenció Psicosocial

Línia d'investigació centrada en l'aplicació de les anteriors teories i metodologies. Es dedica una especial atenció als problemes que surgeixen en aquest us i implementació. El principal objetiu dels treballs realitzats en aquest àmbit és analitzar la viabilitat de les conceptualitzacions que ofereix la Psicologia Social.


Psicologia de les Organitzacions i Management

Àmbit de treball que explora l'aplicació dels coneixements psicosocials en el món de les organitzacions. Se destaca el treball derivat de l´enfocament “Management” en l´anàlisi organitzacional. S'analitzen, de la mateixa manera, les més recents conceptualitzacions i metodologies d'investigació aplicades a l'estudi de l'organització.


Ciència, tecnologia i societat

Àmbit de treball que aplica els sabers psicosocials a l'anàlisi de la relació entre ciència, tecnologia i societat. Desenvolupa una línia d'investigació de recent creació en el món acadèmic i que te una forta expresió en l'estudi de les transformacions socials que produeixen les tecnologies de la informació i la comunicació.


Salut, subjectivitat i gènere

Anàlisi dels sistemes de construcció social del subjecte i del gènere des d'una perspectiva psicosocial de gènere en salut. Examen dels fenòmens socials implicats en la producció de variables per conceptualitzar la identitat social i la subjetivitat individual en relació amb el sistema subjecte/sexe/gènere i el seu impacte en termes de salut i/o benestar i malestar/malaltia. Aquesta línia de treball recull les actuals aportacions sobre la producció socio-històrica del subjecte social centrant-se en la seva relació amb els diferents models socials de gènere vigents a la societat actual. S'analitza la relació entre processos de biopoder i identitat, subjetivitat i agència, orientant l'anàlisi cap a la relació entre la subjectivitat, la salut i el gènere des d'una perspectiva psicosocial crítica.


Memòria social

Anàlisi dels processos psicosocials implicats en la generació de memòria i record. Es dedica una especial atenció als plantejaments més recents sobre el tema: paper de les estructures socioculturals en la definició del fenòmen de la memòria, paper del llenguatge en la generació de record i implicacions de la memòria social en la definició de la interacció social.


Micropolítica, pràctiques professionals i salut

Aquesta línia s’orienta a comprendre el camp del treball en salut com un territori de pràctica i sabers que es constitueixen en articulació amb l’acció. Fonamentalment s’analitzen els sabers tècnics estructurats, les concepcions ètiques i polítiques en les quals es sustenten les pràctiques, fent visibles els camps de tensió que operen dins de les organitzacions de la salut: El territori de les pràctiques de salut com espai de múltiples actors i interessos, la producció d’actes de salut com a treball viu, la polaritat entre l’autonomia i el control dels professionals.


Identitat, subjetivitat i noves conceptualitzacions del subjecte social

Examen dels fenòmens socials implicats en la producció de variables per definir la identitat social i la subjetivitat individual. Aquesta línia de treball recull les actuals aportacions sobre la definició del subjecte social. S'analitza la relació entre events de poder i identitat, subjetivitat i política i moviments col·lectius i subjecte social.


Canvi cultural, subjetivitat i risc psicosocial en el treball flexible

Estudi de la construcció de la subjetivitat laboral en el nou escenari cultural de la reorganització del treball impulsada pel capitalisme flexible, informacional i global.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona