GRUPS DE RECERCA


El departament allotja un conjunt d'equips de investigació que són els encarregats de desenvolupar les diferents línies de treball pròpies de les àrees de coneixement que té assignades. La missió del Departament és fomentar, difondre i coordinar els treballs que desenvolupen els diferents equips de recerca i ajudar a difondre els seus resultats. Cada equip de recerca, alhora en pot desenvolupar una o diverses línies de treball i en pot tenir un o diversos projectes. Cada equip de recerca té la seva pròpia dinàmica de treball, convocatòria de reunions i formes d'accés i participació amb l'exterior. Per conèixer en detall els tòpics de recerca o contactar amb el seus responsables pot dirigir-se directament amb ells a traves de les seves pàgines Web:  

 

 

Grups i línies de recerca

CCUC
CCUC - Gestió del Canvi en les
Organitzacions de Formació

 Directora: Dra. Marina Tomàs i Folch

CIFO
CIFO - Col·lectiu de Investigació
en Formació Ocupacional 
Director: Dr. José Tejada Fernández

DEMOS
DEMOS - Desenvolupament i
Millora de les Organitzacions
Directora: Dra. Carme Armengol Asparó

DiM-Edainet - Entorns d’aprenentatge, innovació i tecnologies

Directora: Dra. Alejandra Bosco Paniagua


DO - Grup de Recerca Diversitat i Orientació

Director: Dr. Màrius Martínez Muñoz
EDO
EDO - Equip de
Desenvolupament Organitzacional

Director: Dr. Joaquín Gairín Sallán

EDURISC
EDURISC - Grup de Recerca en l'Anàlisi de les Polítiques  Públiques Vinculades a la Governança del Risc
Coordinació: Joaquín Gairín
ERDISC
Grup ERDISC - Grup de Recerca en Diversitat
i Inclusió en Societats Complexes

Director:  Dr. Miquel Àngel Essomba Gelabert

ERESV
ERESV - Càtedra d'Educació
i Seguretat Viàries

Directora: Dra. Mercè Jariot

GRODE
GRODE - Grup de Recerca, Orientació
i Desenvolupament Educatiu

Directora: Dra. Ma. Jesús Comellas
IARS
IARS - Grup de Recerca en Infància i
Adolescència en Risc Social

Directora: Dra. Montserrat Rodríguez Parrón


GROIS
GROIS - Observatori per la
Inclusió Socioeducativa

Director: Dr. Pedro Jurado de los Santos

ERIFE- Equip de Recerca sobre
Infància, Família i Educació
Directors: Dra. Sílvia Blanch i Dr. Xavier Gimeno
IMG_CERSIN
CERSIN - Centre d'Estudis i Reserca per a una Societat Inclusiva
Director: Dr. Josep M. Sanahuja Gavaldà


 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

Ubicació

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona