LÍNIES DE RECERCA


Els membres del Departament d'Economia de l'Empresa porten a termes les següents línies de recerca:

Creació d'empreses i gestió de PYMES
La creació d'empreses: "Entrepreneurship" i "venture management". La gestió de PYMES. "Born globals". Creixement i Internacionalització. Empresa familiar: factors d'èxit.
 
Organització i estratègia empresarial 
Estratègia i competitivitat. Aliances estratègiques i internacionalització. Gestió de recursos humans. Direcció General (Corporate Governance)
 
Marketing estratègic 
Marketing internacional. Orientació al mercat i al consumidor. Anàlisi de competitivitat internacional d'empreses industrials. Marketing de serveis.
 
Anàlisi de l'eficiència empresarial
Mesura de la productivitat empresarial i els seus components. Mesura i anàlisi de la productivitat sectorial: eficiència, competitivitat i capacitat financera.
 
Comptabilitat i sistemes d'informació
Normes Internacionals de Comptabilitat. Control de Gestió. Sistemes d'incentius per a directius.
 
Empreses públiques
Direcció i mesura de l'eficiència. Comparativa respecte a empreses privades. Polítiques de privatització: objectius i resultats. Regulació.
 
Finances empresarials i mercats financers
Els nous instruments financers: derivats i futurs. Mercats financers internacionals. L'equilibri financer dels sistemes de pensions.
 
Economia empresarial
Anàlisi econòmica aplicada a l'estudi de l'empresa, la seva organització i gestió. Microeconomia de la competitivitat. Economia dels contractes. Risc d'insolvència i regulació.
 

DEMO Doctorate in Economics, Management and Organization

 

Doctorat IDEM International Doctorate in Enterpreneurship and Management

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UABDivulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Empresa
Edifici B - Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona - Spain
(+34) 93 581 12 09

d.empresaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona