Presentació

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, seguint les seves línies de priorització marcades en els darrers anys, ha donat i està donant un important impuls a l’apartat de recerca, així actualment està en condicions d’oferir els recursos necessaris tant als alumnes amb aquest interès, com al professorat investigador per dur a terme les seves apostes investigadores i de suport a la formació d’investigadors.Línies de recerca del departament

Les línies de recerca que actualment gestiona el departament són:


Actituds i valors en l’educació física i l’esport
Avaluació formativa en educació física
Desenvolupament psicomotor
Gènere i educació física-esportiva, i gènere i educació visual
Comprensió crítica de les arts i la cultura audiovisual
Formació i desenvolupament professional a través de les arts visuals
Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat
Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris en educació de les arts
El currículum i l’aplicació a l’aula
Educació de la veu i salut vocal dels docents
Didàctica de l’audició: música contemporània, moderna i del món
L'educació musical a l'etapa 0-3
L'educació musical a les escoles de música
El professorat d’educació musical
La informàtica musical

 

Així mateix disposa de “L’Estudi de doctorat en Didàctica de l'Educació Física, les Arts Visuals, de la Música i de la Veu” com també imparteix o participa en:


La informàtica musical
Màster en “Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes”.
Màster en “Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art”.
Màster en “Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga”.
Curs en Cançó i Audició.
Curs en Recursos Didàctics Musicals.
Diplomatura de Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 Anys .
Grup de recerca Innovació Didàctica i Valors a l’Educació Física i l’Esport.

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona