Taula de Mobilitat de la UAB

La Taula de la Mobilitat és l’òrgan de participació de la UAB en matèria de mobilitat.

Es tracta d’una eina de caràcter permanent, atès el caràcter canviant del territori i les necessitats d’accessibilitat, que ha estat la referència durant el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat de la UAB i ho serà durant la seva aplicació i les successives revisions.

A través d’aquest òrgan, els diferents agents implicats, ja sigui la comunitat universitària (estudiants i treballadors) o altres, com les administracions o les empreses de transport, poden intercanviar informació imprescindible per a l’aplicació de les mesures que planteja el Pla de Mobilitat de forma satisfactòria.

Al següent enllaç pots consultar el reglament de funcionament de la Taula de la Mobilitat de la UAB.

Qui en forma part?

La Taula de la Mobilitat està integrada pels diferents departaments i àrees de la Universitat que tenen una relació directa amb la mobilitat i l’accessibilitat del campus, així com pels representants de les diferents administracions amb competències, dels diferents col·lectius d’usuaris i de les diferents empreses de transport de l’àrea d’influència de la UAB. Consulta aquí el quadre dels integrants.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats