Pla estratègic d'accessibilitat de la UAB

El Pla estratègic d’accessibilitat de la UAB, aprovat pel consell de govern el setembre de 2006, és el document que marca la política de la Universitat en matèria de mobilitat i accessibilitat.

Aquest document estableix l’accessibilitat, la sostenibilitat, la seguretat i l’equitat com a principis inspiradors del que ha de ser el model de mobilitat que la UAB vol assolir, i es marca com a objectiu principal maximitzar l’accessibilitat als campus de la UAB segons aquests paràmetres.

A més, per tal d’assolir aquest model de mobilitat sostenible, segur i equitatiu marca les línies estratègiques que cal seguir i que han de ser la referència per a les tasques de gestió de la mobilitat de la Universitat.

Aquestes línies estratègiques plantegen, de forma general, la potenciació dels mitjans no motoritzats (caminar i bicicleta) i del transport col·lectiu, i un ús més racional del vehicle privat. És a dir, potenciar aquells mitjans que menys emissions produeixen, que menys consumeixen, que menys accidents causen per viatger transportat i quilòmetre recorregut i que estan a l’abast de tothom.

La Unitat de Gestió de la Mobilitat de la UAB, per tal de desenvolupar aquestes línies estratègiques i assolir els objectius que planteja el Pla Estratègic d’Accessibilitat, treballa en la diagnosi constant de la mobilitat i l’accessibilitat al campus i en la proposta i aplicació de mesures d’actuació concretes.

 

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats