Tesis defendidas 
Tesis inscritas

Tesis doctorales defendidas en el Departamento de Sociología


2014
STIEFKEN ARBOLEDA, J.P. "Altruismo y solidaridad en el Estado del Bienestar". Dir: Noguera, J.A. Data de lectura: 15/05/2014.
BLANCO OBANDO, E. E. "El Desarrollo Rural y el Caital Social en el cantón de La Cruz, Guanacaste, Costa Rica". Dir: Espluga, J.L.; Rosell, J. Data de lectura: 08/05/2014.
BOLIBAR PLANAS, M. "Xarxes personals, associacionisme i integració social de la població immigrada: una aproximació des dels mètodes mixtos". Dir.: Lozares, C.; Martí, J. Data de lectura: 11/04/2014.
SAGARZAZU OLAIZOLA, I. "El deporte en el proceso de integración social de colectivos inmigrantes procedentes de Latinoamérica y magreb residente en Catalunya y Euskadi". Dir.: Parella, S.;de Moragas, M. Data de lectura: 14/02/2014.
ENGUETA TEJERINA, M.A. "El microcréidto ¿una estrategaia de abatimiento de la pobreza? Un estudio de caso: Bolivia". Dir.: Lizón, A. Data de lectura: 13/02/2014.
GARCÍA MACIAS, A. "Capital Social Relacional en Enclaves de la Industria del Vestido en México". Dir.: Lozares, C.; Molina, J.L. Data de lectura: 29/0/2014.
2013
BARBETA VIÑAS, M. "Processos motivacionals de consum de marques: de les imatges simbòliques a l'ambivalència dels vincles. Un estudi exploratori del consum Ecològic i de Harley-Davidson". Dir.: Miguel Quesada, F.J.; Izquierdo, M.J. Data de lectura: 09/09/2013.
COUCEIRO LÓPEZ, M. "Sistemas de protección social en los UE-8. Variaciones regionales y factores explicativos". Dir.: Adelantado, J. Data de lectura: 17/07/2013.
GARCÍA NOGUEROLES, J.M. "La nova classe treballadora de serveis: una anàlisi longitudinal 1999-2008". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 29/05/2013.
LOZANO RIERA, M. "Trajectòries laborals de treballadors Immigrants a Espanya. Barreres i dreceres a la seva integració laboral" Dir.: Martin, A., Molina, O. Data de lectura: 12/04/2013.
NAVARRO CENDEJAS, J. "Universidad y mercado de trabajo en Cataluña: un análisis de la inserción laboral de los titulados universitarios" Dir.: Planas, J., Fachelli, S. Data de lectura: 16/10/2013
PETROFF, A. "Las trayectorias laborales de los inmigrantes rumanos cualificados en Barcelona" Dir.: Solé, C., Verd, J.M. Data de lectura: 13/05/2013
RECIO CÁCERES, C. "El empleo en el sector de atención a las personas en España". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 16/09/2013.
SANZ DE MIGUEL, P. "La activación en la Estrategia Europea de Empleo: Traslación a los discursos y las políticas". Dir.: Lope, A. Data de lectura: 30/09/2013.
TAPIA TEJADA, E. "Un estudio dinámico sobre la difusión de rumores" Dir.: Noguera, J.A.; Miguel Quesada, F.J. Data de lectura: 10/10/2013.
VERMOT, C. "La migration et les émotions. Les sentiments d'appartenance du genre et à a la nation des migrants argentins à Miami et à Barcelone" Dir.: Izquierdo, M.J., Cuche, D. Data de lectura: 22/02/2013
2012
BLANCAFORT ALIAS, S. "Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar: la opinión pública de los ciudadanos españoles" Dir.: Espluga, J.; Jovell, A. Data de lectura: 11/10/2012
DUARTE CAMPDERRÓS, L. "Condicionantes de la trayectoria académica y del acceso a las cátedras en la institución universitaria desde la perspectiva de la movilidad ocupacional, la orientación profesional y el sexo. Estudio de caso de la Universitat Autònoma de Barcelona" Dir.: Izquierdo, M.J. Data de lectura: 16/03/2012.
DONEDDU, S. "Territorios en transición. Retos y oportunidades del mundo rural en tiempos de crisis. Sostenibilidad, redes de cooperación y desarrollo endógeno en dos comarcas rurales: el Moianès (Catalunya) y el Medio Campidano ". Dir.: Espluga, J.L., Casademunt, A. Data d'inscripció: 23/10/2012
 
HERNÁNDEZ SALGUERO, D. "Formación preventiva e inmigración en el sector de la construcción".Dir.: Martín, A., Espluga, J. Data de lectura: 8/6/2012.
MARTÍNEZ ARIÑO, J. "Las comunidades judías contemporáneas de Cataluña. Un estudio sociológico a través de los procesos de construcción y transmissión identitaria" Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 17/02/2012
DI MASSO TARDITTI, M. "Redes alimentarias alternativas y soberanía alimentaria. Posibilidades para la transformación dels sistema agroalimentario dominante. Dir.: Espluga, J., Rivera, M. Data de lectura: 14/12/2012.
MUNTÉ PASCUAL, A. "Anàlisi del paper de les dones gitanes immigrants en l'accés als drets socials" Dir.: Solé, C.; Sordé. T. Data de lectura: 26/03/2012
NATTIEZ, L. "Le processus de conquête de l’individualisme: les femmes espagnoles dans le passage de la première à la seconde modernité. El proceso de conquista del individualismo: las mujeres españolas en el paso de la primera a la segunda modernidad" Dir.: Flaquer, C.; de Singly, F. Data de lectura: 8/10/2012
TERMES LÓPEZ, A. "La incorporació de l’ètnia en l’anàlisi de les trajectòries escolars i laborals: Itineraris de joves sud-americans a l’Hospitalet de Llobregat" Dir.: Merino, R. Data de lectura: 4/10/2012
TORRAS OLIVERAS, E. "La Llengua anglesa: un capital en un mercat. Aprenentatge i usos de l’anglès a la Plana de Castelló" Dir.: Bonal, X. Data de lectura: 26/10/2012
2011
CABEZAS DE ALCALÁ, S. "D'Ermua a Patxi López (1996-2009): La complicitat de la premsa espanyola amb el Pais Basc". Dir.: Cardús, S. Data de lectura: 07/02/2011.
CASTELLÓ SANTAMARIA, L. "La gestió quotidiana de la cura. Una qüestió de gènere i classe". Dir.: Torns, T i Parella, S. Data de lectura: 01/04/2011.
GARCIA-ROMERAL MORENO, G. "L'acomodació de la pràctica religiosa islàmica. Un estudi a través de les pràctiques funeràries a Catalunya" Dir: Estruch, J., Fernández, E. Data de lectura: 17/06/2011.
GIBERT BADIA, F. "El mercat de treball metall-mecànic a Catalunya. Una anàlisi des de l'Enfocament Segmentacionalista de Cambridge per al cas de la comarca d'Osona." Dir.: Lope, A. Data de lectura: 13/04/2011.
GUZMÁN BARCOS, V. "Procesos político-institucionales e igualdad de género: Chile 1980-2010" Dir.: Astelarra, J. Data de lectura: 03/11/2011.
JACOVKIS, J. "Producción de pobreza y violencia en la política social. El caso argentino". Dir.: Rambla, X. Data de lectura: 23/09/2011.
LÓPEZ ANDREU, M. "Trajectòries laborals i individualització de recursos: els efectes socials de la transformació de la relació salarial". Dir.: Lope, A., Verd, J.M. Data de lectura: 25/10/2011.
PÁVEZ SOTO, I. "Migración infantil: rupturas generacionales y de género. Las niñas peruanas en Barcelona y Santiago de Chile". Dir.: Parella, S. Data de lectura: 14/04/2011.
REBOLLO IZQUIERDO, O. "La opinión del hijo del vecino". La participación ciudadana desde la perspectiva del fortalecimiento político". Dir.: Subirats, J. Data de lectura: 26/05/2011.
ROVIRA MARTÍNEZ, M. "Les memòries de la transició. Un exercici de personalització de la història" Dir.: Cardús, S. Data de lectura: 28/10/11.
PAULUS SANTIBAÑEZ, P. "Implementación de políticas de calidad de las titulaciones en universidades catalanas: Tres éxitos parciales y un fracaso en la experiencia de cuatro facultades de Derecho" Dir.: Masjuan, J.M. Data: 13/12/2011
TERRONES RIBAS, A. "Segregación residencial y segmentación del mercado de la vivienda. El caso de la población de origen filipino en el Raval de Barcelona" Dir.: Solé, C. Data de lectura: 23/06/2011.
2010
VARELA HUERTA, J. "Porque la ciudadanía se consigue ejerciéndola", una aproximación sociológica al proceso instituyente del movimiento de migrantes en Barcelona". Dir.: Solé, C.; Santamaría, E. Data de lectura: 05/03/2010.
BARRANCO FONT, O. "La cara oculta del hipermercado. Consentimiento y resistencia laborales de los proletarios y proletarias de un hipermercado". Dir.: Lozares, C.; Beaud, Stéphane. Data de lectura: 07/07/2010.
OBIOL FRANCÉS, S. "Teixir certeses. Percepcions i respostes a la incertesa dels treballadors del téxtil-confecció a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la vall de l'Abaida".Dir.: Almeda, E.; Flaquer, L. Data de lectura: 23/07/2010.
TENA SÁNCHEZ, J. "Diseño institucional, cumplimiento y virtud civica. Una exploración de mecanismos de diseño institucional que promuevan el cumplimiento. El caso de las nuevas políticas de seguridad vial".Dir.: Noguera, J. Data de lectura: 02/09/2010.
RICHTER DUPRAT, J. "Las fronteras del bienestar social en Venezuela: una mirada desde el Estado Social de Derecho".Dir.:Torns, T.; Recio, C. Data de lectura: 09/09/2010.
JIMÉNEZ GÓMEZ, J."La esencia del estilo de vida: La clase social". Dir.:Borràs, V. Data de lectura: 22/09/2010.
LEÓN MEJÍA, A. "Una aproximación analítica al feminismo del género". Dir.: Noguera, J.A., Moyano, H. Data lectura: 28/10/2010.
CORTINAS MUÑOZ, J. "La Renta Mínima de Inserción y la lucha contra la pobreza en Catalunya. Sociología de una reforma de los modelos de protección social".Dir.:Solé, C.; Topalov, C. Data de lectura: 29/11/2010.
JARTY, J. "L'emploi, la famille et l'articulation des temps de vie chez les enseignantes du secondaire. Une comparaison France/Espagne. El Empleo la familia y la articulación de los tiempos de la vida de las profesoras de secundaria. Una comparación Francia/España". Dir.: Le Feuvre, N.; Torns, T. Data de lectura: 10/12/2010.
2009
ESCOBEDO CAPARRÓS, A. "Les llicències parentals i els sistemes públics d'atenció als menors de tres anys a la Unió Europea". Dir.: Flaquer, L. Data de lectura: 02/02/2009.
ELIAS ANDREU, M. "Els esforços d'aprenentage dels estudiants universitaris". Dir.: Masjuan, J.M. Data de lectura: 02/03/2009.
FRIAS ORTEGA, C. "Familia y elección escolar en el mercado educativo local: convergencias y divergencias en las racionalidades presentes en la elección de las familias según su origen social". Dir.: Rambla, X. Data de lectura: 26/03/2009.
COLLET, J. "La civilització de la socialització: els nous processos de socialització familiar a Catalunya". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 27/03/2009.
ESTRADÉ SALTÓ, A. "La paradoxa i la modernitat. Una perspectiva d'anàlisi per a la sociologia". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 15/04/2009.
GRIERA LLONCH, M. "De la religió a les religions. Polítiques públiques i minories religioses a Catalunya". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 24/04/2009.
COLL PLANAS, G. "La voluntad y el deseo. Construcciones discursivas del género y la sexualidad: el caso de trans, gays y lesbianas". Dir.: Izquierdo, M.J. Data de lectura: 19/06/2009.
VALIENTE GONZÀLEZ, O. "Elecció de centre i segregació escolar a Catalunya". Dir.: Rambla, X. Data de lectura: 04/06/2009.
CARRASQUER OTO, P. "La doble presencia. Trabajo y empleo femenino en las sociedades contemporáneas". Dir. : Torns, T. Data de lectura: 16/06/2009.
MARZORATI, R. "Re-presentaciones del inmigrante en contextos urbanos locales: los casos de Milano y Barcelona". Dir.: Quassoli, F.; Santamaria, E. Data de lectura: 02/03/2009
FACHELLI OLIVA, S. "Nuevo modelo de estratificación social y nuevo instrumento para su medición. El caso argentino". Dir.: Planas, J.; López, P. Data de lectura: 14/10/2009.
BÁEZ URBINA, F. "El problema de la acción colectiva y los movimientos de oposición ciudadana a la provisión de bienes de uso colectivo. El trazado del AVE a su paso por Barcelona: un caso relevante de estudio". Dir.: Lizón, A. Data de lectura: 25/11/2009.
 
2008
TARABINI-CASTELLANI CLEMENTE, A. "Educación, pobreza y desarrollo: Agendas globales, políticas nacionales, realidades locales". Dir.: Bonal, X. Data de lectura: 25/04/2008.
MUNTANYOLA SAURA, D. "Un nou model integrat del procés cognitiu expert: el cas d'una unitat hospitalària". Dir.: Lozares, C. Data de lectura: 18/06/2008.
MASSÓ LAGO, M. "La cualificación a debate. Un análisis de los usos empresariales de la noción de competencia en España". Dir.: Lozares, C.; Miguélez, F. Data de lectura: 30/05/2008.
 
2007
DÍAZ PONT, J. "Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança". Dir.: Subirats, J.; Espluga, J.L. Data de lectura: 15/02/2007.
DE ALÒS-MONER VILA, R. "Mercat, classe i persona en les relacions laborals. Entre la individualitat i l?acció col·lectiva". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 31/05/2007.
ANTENTAS COLLDERRAM, J.M. "Sindicalisme i moviment antiglobalització. Una aproximació a partir dels casos del Fòrum Social Mundial i el tancament de l'empresa Miniwat". Dir.: Lope, A. Data de lectura: 28/06/07.
ALCALDE CAMPOS, R. "Igualar en la diversidad: La atención educativa al alumnado de origen extranjero en los centros de Educación Primaria de Cataluña y las Islas Baleares". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 02/07/2007.
MAYORAL BLASCO, S. "Mobbing: Modelos explicativos y acción sindical". Dir.: Martín, A. Data de lectura: 13/07/07.
MORENO COLOM, S. "Temps, treball i benestar: una aproximació des de la vida quotidiana". Dir.: Torns, T. Data de lectura: 17/09/2009.
FONSECA, F. "Crítica a los procesos moderniadores des de la teoría de la sociedad del riesgo. Estudio de caso: los procesos de modernización ecológica en Chile a partir de los 90". Dir.: Solé, C.; Espluga, J.L. Data de lectura: 23/10/2007.
MARTÍNEZ SANMARTÍ, R. "Taste in music as a cultural production Young people, musical geographies and the imbrication of social hierarchies in Birmingham and Barcelona". Dir.: Cardús, S. Data de lectura: 26/10/2007.
VERGER PLANELLS, A. "L?AGCS i la Política de l?Educació: Anàlisi dels Factors de Liberalització en l?Educació Superior". Dir.: Bonal, X; Rambla, X. Data de lectura: 14/12/2007.
 
2006
BALLESTER BRAGE, L. "Estratègies familiars i socials dels joves front a les necessitats. El cas de Mallorca". Dir.: Treserra, M. Data de lectura: 09/06/2006.
MARGARIT SEGURA, D. "Inmigración, integración y territorios. Una mirada a la integración socioterritorial del "inmigrante extranjero" en la estructura urbana". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 13/06/2006.
PÉREZ GIMÉNEZ, R. "Desigualdades en salud por clase social y política sanitaria. Las encuestas de salud de Cataluña (1994-2002)". Dir.: Sánchez, C. Data de lectura: 03/07/2006.
TREVIÑO MARURI, R. "Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España". Dir.: Flaquer, Ll., Solsona, M. Data de lectura: 11/07/2006.
GARZÓN GUILLÉN, L. "Trayectorias e integración de la inmigración argentina y ecuatoriana en Barcelona y Milano". Dir.: Solé, C.; Reyneri, E. Data de lectura: 06/10/2006.
 
2005
VILLARREAL MÉNDEZ, N. "Sectores campesinos, mujeres rurales y estado en Colombia". Dir.: Astelarra, J. Data de lectura: 14/03/2005.
LURBE PUERTO, K. "La enajenación de l@s otr@s. Estudio sociológico sobre el tratamiento de la alteridad en la atención a la salud mental en Barcelona y París". Dir.: Fassin, D.; Solé, C. Data de lectura: 18/03/2006.
DE PAZ ABRIL, D. "Prácticas escolares y socialización: la escuela como comunidad. Estudio etnográfico sobre la naturaleza diversa de las prácticas escolares en una escuela y su desigual influencia en la socialización escolar". Dir.: Masjuan, J.M. Data de lectura: 27/05/2005.
NÚÑEZ MOSTEO, F. "Les plegades. Capellans secularitzats. La identitat dels EX". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 22/06/2005.
RIUS ULLDEMOLINS, J. "Un nou paradigma de la política cultural. Estudi sociològic del cas barceloní". Dir.: Rodríguez, A. Data lectura: 28/06/2005.
PASTOR GONZÁLEZ, I. "Les polítiques de gestió de recursos humans. L'especificitat de l'Administració Pública davant l'empresa privada. Un estudi sociològic sobre l'Administració de la Generalitat de Catalunya". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 12/07/2005.
AMER FERNÁNDEZ, J. "Turisme i política. L?empresari hoteler de Mallorca. El període autonòmic de 1983 a 2003". Dir.: Cardús, S.; Picornell, C. Data de lectura: 20/09/05
 
2004
QUIÑONES MONTORO, M.A. "Globalización de las relaciones laborales en el sector financiero: de la problematica de la difusión a la comunicación". Dir.: Martín, A. Data de lectura: 12/02/2004.
SALA LORDA, G. "Los mecanismos de producción y reconocimiento de competencias profesionales en el sector bancario español". Dir.: Planas, J. Data de lectura: 07/06/2004.
MORENO MÍNGUEZ, A. "Cambios en la fecundidad y el empleo femenino en los estados de bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada: el papel del mercado laboral, la familia y las políticas familiares". Dir.: Flaquer, L. Data de lectura: 19/11/2004.
BERGA TIMONEDA, A. "Gènere i risc social: Un estudi de casos a partir de trajectòries biogràfiques". Dir.: Cardús, S. Data de lectura: 16/12/2004.
 
2003
BRAÑAS ESPINEIRA, J.M. "El crecimiento de Corea del Sur 1961-87. Aspectos sociológicos". Dir.: Lemkow, L. Data de lectura: 21/03/2003.
TAGUENCA BELMONTE, J. "Las nuevas biotecnologias en España. Consideraciones sociológicas sobre las políticas, controversias y opiniones". Dir.: Lemkow, L. Data de lectura: 04/06/2003.
SANTANA TUREGANO, M.A. " Formas de desarrollo turístico, redes y situación de empleo. El caso de Maspalomas (Gran Canaria)". Dir.: Martín, A. Data de lectura: 02/07/2003.
 
2002
VERD PERICÀS, J.M. "Itinerario biográfico, recursos formativos y empleo. Una aproximación integrada de carácter teórico y metodológico". Dir.Lozares, C. Data de lectura: 18/01/2002.
PARELLA RUBIO, SÒNIA. "La internacionalización de la reproducción. La inserción laboral de la mujer inmigrante en los servicios de proximidad". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 23/05/2002.
ALARCÓN ALARCÓN, A. "Economía, Política e Idiomas: Intercambio lingüístico en Cataluña y sus efectos sobre la eficiencia y la distribución de los recursos. Análisis por medio de la teoría de conjuntos borrosos". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 10/06/2002.
MERINO PAREJA, R. "De la contrareforma de la formació professional de l?LGE a la contrareforma de la LOGSE. Itineraris i cicles de formació professional després de l?ensenyament secundari comprensiu". Dir.: Planas, J. Data de lectura: 10/07/2002.
MORA MALO, E. "Las clases sociales como forma de interacción social. Una estrategia de aproximación". Dir.: Izquierdo, M.J. Data de lectura: 03/09/2002.
FERNÁNDEZ PRAT, M. "Els ritus de pas a la República Democràtica Alemanya". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 27/09/2002.
LEÓN MEDINA, F.J. "Alienación y sufrimiento en el trabajo. Una aproximación desde el marxismo". Dir.: Izquierdo, M.J. Data de lectura: 18/12/2002.
 
2001
CASSÀ VALLÉS, J. "Un caso de catalán intersticial. Joan Gallifa i Arqués (1775-1809) víctima de la ocupación napoleónica y símbolo barcelones. Dir.: Sarrible, G. Data de lectura: 29/01/2001.
MANCEBO GARCÍA, J.M. "Políticas de inmigración: regularización de los no regulados". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 18/04/2001.
GARCÍA CALAVIA, M. "La producción de Mitos y Milagros: La reestructuración del trabajo desde los ochenta". Dir.: A. Bilbao. Data de lectura: 20/04/2001.
ESPLUGA TRENC, J.L. "Respostes socials al risc tecnològic: una aproximació al cas de l'exposició laboral a pesticides". Dir.Lemkow, L. Data de lectura: 26/04/2001.
BELZUNEGUI ERASO, A. "Diversificación de las condiciones de trabajo y cambios organizativos en las empresas: un estudio sobre el teletrabajo". Dir.: Martín, A. Data de lectura: 12/09/2001.
GARCÍA GRACIA, M. "L'absentisme escolar en zones socialment desafavorides, el cas de la ciutat de Barcelona". Dir.: Casal, J. Data de lectura: 09/11/2001.
MIGUEL QUESADA, F.J. "Hacia un modelo metodológico interpretativo de las prácticas de consumo: un estudio de caso para la elaboración de un modelo sobre el proceso de adquisición de equipamiento informático doméstico". Dir.: Lozares, C. Data de lectura: 30/11/2001.
 
2000
MARTÍ OLIVÉ, J. "Les lògiques socials en les estructures discursives. Una aplicació en els discursos sobre formació i ocupació". Dir.: Lozares, C. Data de lectura: 18/12/2000.
 
1999
ROSALES NAVA, R. "Génere i salut reproductiva". Dir.: Lemkow, L. Data de lectura: 26/10/1999.
ESCRIVÁ, M.A. "Mujeres peruanas del servicio doméstico en España" Dir.: Solé, C. Data de lectura: 05/11/1999.
TROIANO GOMÀ, H. "La reforma dels plans d'estudis de les titulacions d'informàtica. Estudi de casos des d'una perspectiva sociològica". Dir.: Masjuan, J.M. Data de lectura: 17/12/1999.
ALAMEDA SAMARANCH, E. "Las mujeres encarceladas en España. Análisis crítico sobre el tratamiento penitenciario de la población reclusa femenina". Dir.: Sarasa, S. Data de lectura: 21/12/1999.
 
1998
PASCUAL SAÜC, J. "La construcció social de les identitats col·lectives a l'escola catalana". Dir.: Juliano, D. Data de lectura: 04/06/1998.
NOGUERA FERRER, J.A. "La transformación del concepto de trabajo en la teoría social. La aportación de las tradiciones marxistas". Dir.: Zoll, R. Data de lectura: 14/09/1998.
 
1997
BORRÀS CATALÀ, V. "La estructuración del consumo y los grupos sociales en la región metropolitana de Barcelona". Dir.: Lozares, C. Data de lectura: 13/06/1997.
GARRETA BOCHACA, J. "La integració sociocultural de les minories étniques". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 22/10/1997.
 
1996
QUINTANA MARIGOT, X. "Metamorfosis de la política, gobierno, ingobernabilidad y desafección de la metrópoli". Dir.: López, S. Data de lectura: 29/05/1996.
BRULLET TENAS, C. "Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a catalunya. Pràctiques, representacions i condicions materials de vida". Dir.: Flaquer, L. Data de lectura: 13/06/1996.
COLLER PORTA, X. "La empresa flexible. Un estudio sociológico sobre el impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 21/06/1996
COSTA RIERA, J. "Dels moviments d'església a la militància política". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 21/09/1996.
ROMERO DÍAZ, A. "¿Trayectorias de clase o trayectorias de género?". Dir.: Miguélez, F. Data de lectura: 27/09/1996.
MORELL BLANCH, A. "Una aproximació sociològica al concepte de pobresa". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 27/11/1996.
RIBAS MATEOS, N. "La heterogeneidad de la integración social. Una aplicación a la inmigración extracomunitaria (filipina, gambiana y marroquí) en Cataluña (1985-1996)". Dir.: Solé, C. Data de lectura: 29/11/1996.
FERNÁNDEZ MOSTAZA, E. "La socialització de les segones generacions dins d'Opus Dei". Dir.: Estruch, J. Data de lectura: 11/12/1996.
 
1995
RAMBLA MARIGOT, X. "La formació de les aspiracions educatives. Anàlisi dels raonaments sobre l'educació dels grups socials a la conurbació de Barcelona". Dir.: Subirats, M. Data de lectura: 15/07/1995.
 
1994
SÁNCHEZ MIRET, C. "Els grups socials a la regió metropolitana de Barcelona". Dir.: Subirats, M. Data de lectura: 20/06/1994.
BIBLIOTECAS Servicio de Bibliotecas de la UAB

 

TROBADOR Trobador del Servicio de Bibliotecas

 

Tesis inscritas y presentadas Tesis inscritas y presentadas

 

BUSCADOR DE AYUDAS Ayudas y becas investigación

 

SUMMA Acceso a SUMMA para el PDI

 

OBSERVATORIO IGUALDAD Observatorio para la Igualdad de la UAB

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Sociología
Avenida Eix Central. Edificio B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 11 52

Horario:
L. a J. 10-13h y 15-16h
V. 10-14h
6 junio a 9 septiembre 10-13.30h.
Cerrado:
21-28 marzo 2016
1-31 agosto 2016
26 dic.- 6 ene. 2017

d.sociologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona