Treball Final de Grau


El Treball de Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 12 crèdits ECTS. Els alumnes faran un treball inèdit de caràcter individual en el qual hauran d'aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus estudis de grau. Cada estudiant matriculat en el TFG tindrà un tutor de qui rebrà l'assessorament adequat per superar satisfactòriament aquesta matèria. Els estudiants triaran el tema i el seu corresponent tutor, seqüencialment i per ordre decreixent als seus expedients acadèmics.

Preguntes Freqüents
En aquest enllaç podeu consultar tot el que l'alumne necessita saber sobre el TFG. Requisits, la matrícula, les modalitats del treball, com s'ha de lliurar el treball i les diferents plantilles existents, la defensa... 

Calendari de Tràmits

 

INFORMACIÓ IMPORTANT RELACIONADA AMB ELS TFG

  • Els/les estudiants que vulgueu fer un TFG individual us heu de matricular d’aquesta modalitat. Haureu d’indicar per ordre de preferència amb quin tutor/tutora voleu treballar (haureu d’indicar fins a 20 noms).
  • En cas que vulgueu fer un treball en grup (2 o 3) amb tutors del nostre departament (Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual), us haureu de matricular en la modalitat en grup. Contactarem amb vosaltres per tal de saber la temàtica de treball, si teniu un grup pre-format amb el que voleu treballar, i la preferència en quant a tutor/tutora. Posteriorment es farà l’assignació i se us comunicarà. En cas que diversos grups sol·licitin el mateix tutor, s’usarà la nota d’expedient per a prioritzar el grup.

En ambdós casos: comproveu que el tutor/tutora apareix a la llista. Comproveu també quina modalitat de TFG tutoritza (projecte o recerca) i també les temàtiques. Els professors no estan obligats a dirigir un TFM d’un tema diferent a les línies indicades.

 

Documents enllaçats

Llistat de tutors i línies de recerca per a Treball Final de Grau 2022‐2023

Biblioteques Web de les Biblioteques de la UAB

 

Màsters Oficials Màsters Oficials

 

Escola de Postgrau Web de l'Escola de Postgrau de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Despatx 313 i 311
C/ de la Vinya,Edifici I
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona


Ubicació google maps

41º 30' 0.34" N
2º 6' 15" E


Xarxes Socials

   


+34 93 581 15 45
web
Ubicació

d.publicomarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona