Grau en Física

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari de Física Fonamental, un altre de Física Aplicada i un altre en què es cursen simultàniament aquests estudis amb el grau en Matemàtiques i de Física i Química.

La vinculació del Departament de Física amb grans instal·lacions científiques de primer nivell internacional, com el Laboratori LHC del CERN de Ginebra, el telescopi de raigs gamma MAGIC o el sincrotró ALBA, es tradueix en un gran nivell de docència i recerca, amb una titulació de referència a nivell europeu. Prova d'això és, per exemple, la participació en el descobriment del Bosó de Higgs. L'IFAE (Institut de Física d'Altes Energies) participat per la UAB, ha estat reconegut recentment com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

La UAB és actualment el nucli d'un dels pols de nanociència i nanotecnologia més importants d'Europa, el Barcelona Nanotechnology cluster-Bellaterra. Es tracta d'una entitat orientada cap a la investigació científica i les seves aplicacions industrials, que agrupa les capacitats i l'experiència en nanociència i nanotecnologia de l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), l’Institut de Ciència de Materials ( ICMAB-CSIC), el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC), el Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2), el  MATGAS (entre d'investigació i desenvolupament de Carburos Metálicos), i l'empresa D+T Microelectrònica AIE, tots ells membres del Parc de Recerca UAB.

L'existència de nombrosos projectes de col·laboració entre membres del Departament de Física i dels centres de recerca amb empreses nacionals i estrangeres potencia la incorporació de llicenciats tant en el món empresarial com en el de la recerca bàsica i aplicada.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions
 

 

Formació complementària

Cursos propedèutics de Física i Química per a les ciències (15h) i de Matemàtiques per als graus de Física i Matemàtiques (20h) i  curs propedèutic en competències TIC per a les ciències (15h) durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral (amb algunes assignatures anuals).

Idioma

Català (71%), castellà (20,5%) i anglès (8,5%).

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Erasmus+
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Sicue
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

UAB Exchange Programme
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Preu vigent per crèdit

25,04 euros

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona