Tots els estudis

El Departament de Periodisme de la UAB oferix el Grau de Periodisme, dirigit a formar professionals preparats per a l'anàlisi, la comunicació i l'organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats. L'estudiant que hagi superat el Grau de Periodisme serà capaç d'aplicar les competències adquirides en els mitjans, les empreses i els sectors institucionals de la comunicació. 
 
El Grau de Periodisme s'imparteix de forma presencial en un torn de matí i un altre de tarda. El període lectiu és semestral i els idiomes emprats en la docència són el català, el castellà i l'anglès. 
 
 
L'avaluació segueix la filosofia dels crèdits ECTS i implica una avaluació continuada, en la qual es valora tot el treball desenvolupat pels estudiants en funció de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i/o escrites. 
 
 
El Grau de Periodisme s'imparteix en les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Ciències socials

Ciències Socials i Jurídiques

Calendari acadèmic Calendari acadèmic

 

Les biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Blog Biblioteca Blog Biblioteca

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45
FAX +34 93 581 20 05

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona