Tots els estudis

El Departament de Periodisme de la UAB oferix el Grau de Periodisme, dirigit a formar professionals preparats per a l'anàlisi, la comunicació i l'organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats. L'estudiant que hagi superat el Grau de Periodisme serà capaç d'aplicar les competències adquirides en els mitjans, les empreses i els sectors institucionals de la comunicació. 
 
El Grau de Periodisme s'imparteix de forma presencial en un torn de matí i un altre de tarda. El període lectiu és semestral i els idiomes emprats en la docència són el català, el castellà i l'anglès. 
 
 
L'avaluació segueix la filosofia dels crèdits ECTS i implica una avaluació continuada, en la qual es valora tot el treball desenvolupat pels estudiants en funció de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i/o escrites. 
 
 
El Grau de Periodisme s'imparteix en les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
Ciències socials

Ciències Socials i Jurídiques

Calendari acadèmic Calendari acadèmic

 

Pàgina web del servei de biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Guia temàtica de comunicació Guia temàtica de comunicació

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona