Els coordinadors d'intercanvis del Departament d'Art i de Musicologia són els professors:


 

 

 

 

Germán Gan     Joan Maria Minguet     Manuel Castiñeiras
(coordinador Erasmus i SICUE-Séneca de la titulació de musicologia)   (coordinador d'Erasmus de la titulació d'història de l'art)   (coordinador de 
SICUE-Séneca de la titulació d'història de
l'art)
         
Despatx: B7b-127   Despatx: B7b-133   Despatx: B7b-125
Telèfon: 93 581 2514   Telèfon: 93 581 1682   Telèfon: 93 581 1450
German.Gan@uab.cat   Joan.Minguet@uab.cat   Manuel.Castineiras@uab.cat

 

* Us recomanem que si heu de contactar amb ells ho feu mitjançat e-mail i concerteu, si cal, una entrevista.

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Biblioteques El web de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Blog de Música El Blog de Música de la Biblioteca d'Humanitats

 

Blog d'Art El Blog d'Art de la Biblioteca d'Humanitats

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona