El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut té per objectiu formar investigadors en psicologia clínica i de la salut amb un alt nivell de qualificació i competència mitjançant l’elaboració de la tesi doctoral. El programa té un llarg recorregut i va ser pioner a l’estat espanyol a oferir recerca en psicologia clínica infantil. Enguany, el programa ofereix una formació d’investigació en psicologia clínica d’acord amb les línies de recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, que s’especialitzen tant en psicologia clínica i de la salut de la Infància i l’adolescència com en psicologia clínica i de la salut de l’adult.

Els professors del programa de doctorat tenen una àmplia i acreditada experiència investigadora, pertanyen a grups de recerca reconeguts i tenen en curs projectes de recerca que compten amb finançament d’institucions europees, nacionals i autonòmiques, fet que representa una situació idònia per a la incorporació d’investigadors en formació.
 
Sortides professionals:

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Investigació avançada en psicologia clínica.
 • Impartir docència en psicologia clínica.
 • Participar en equips d'investigació.
 • Treballar com a professionals amb rigor i actitud crítica.
 • Assessorar les administracions sanitàries i educatives.
 • Incorporar-se a la xarxa pública com a tècnic/a de salut.
 • Millorar la qualificació professional, les oportunitats d’ocupació i les condicions salarials.


Àmbits de les sortides professionals:
Els titulats podran desenvolupar la seva carrera en:

 • Universitats públiques i privades.
 • Instituts d'investigació.
 • Unitats d'investigació en salut mental d’hospitals.
 • Centres de salut mental.
 • Administracions públiques sanitàries i educatives d’àmbit nacional, autonòmic i local.
 • Institucions relacionades amb estudis epidemiològics, planificació de serveis, programes de prevenció i promoció de la salut.
 • Serveis hospitalaris (neuropsicologia, unitats del son, endocrinologia, psiquiatria, psiquiatria infantil, etc.).
 • Centres de justícia (centres de menors, presons), benestar i família.
 • Departaments tècnics d’organitzacions no governamentals. 
 • Pràctica professional en psicologia clínica.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut pretén donar resposta a un àmbit professional sanitari i investigador que, en les últimes dècades, ha consolidat la seva personalitat en relació amb altres disciplines (com la psiquiatria) i ha definit un ampli conjunt d'objectius, eines i metodologies pròpies. L'objectiu del programa és la formació dels estudiants amb vista a fer recerca en psicologia clínica i de la salut i a la realització de la tesi doctoral.

Els objectius generals són:

 • Formar investigadors en psicologia clínica i de la salut amb alt nivell de qualificació i competència.
 • Promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigacio innovadores que responguin a la idiosincràsia dels marcs de la psicologia clínica i de la salut.

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut i el Master d'investigació en Psicologia Clínica i de la Salut, atenen específicament les necessitats formatives en l'àmbit de la investigació i la formació superior i, paral.lelament, les necessitats de perfeccionament dels professionals.

El programa de doctorat en Psicología Clínica i de la Salut ofereix una formació en investigació en psicologia clínica i de la salut d'acord amb les línies d'investigació del departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Places disponibles per al curs 2022/23

10

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona