Cada programa de doctorat pot concedir, cada curs acadèmic, premis extraordinaris de doctorat en funció del mèrit científic de les tesis defensades.
 
Els criteris de valoració per a l’adjudicació de premis extraordinaris de doctorat són els següents:
  • Publicacions derivades de la tesi en què consti la filiació a la UABi al Departament.
  • Factor d’impacte o quartilde les revistes en què s’han publicat els articles.
  • Menció de Doctor Europeu o Internacional.
  • Valoració raonada dels membres del tribunal de tesi sobre la pertinència de premi extraordinari. En aquesta valoració raonada es té en compte el disseny i l’originalitat de la recerca, la qualitat i la quantitat de dades recollides, la qualitat de la defensa i l’impacte de l’estudi en la disciplina
Els candidats han de presentar tres còpies de la documentació impresa perquè es puguin aplicar els criteris de valoració. S’han d’incloure els factors d’impacte, el quartil de la revista i l’àrea on s’ha publicat el treball i una còpia dels articles publicats.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona