MÀSTERS OFICIALS DE RECERCA DEL DEPARTAMENT


El Departament d'Empresa ofereix dos Màsters Oficials de Recerca, oferts íntegrament en anglès. En tots dos casos tenen un caràcter formatiu d'inici a la recerca, i és la principal via d'accés als Estudis de Doctorat, tot i que també un cop finalitzats donen accés al món professional.

L'alumne adquireix coneixements sobre les àrees més importants de l'empresa, així com coneixement de tècniques quantitatives i qualitatives per al tractament de dades.

Els dos màsters consten de 60 crèdits ECTS. En funció de la formació prèvia de l'estudiant, el coordinador del màster podrà requerir cursar complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

L'estudiant que cursi un Màster amb la intenció de fer el doctorat, necessitarà acumular un total de 300 crèdits entre els estudis de grau i postgrau per accedir a un programa de doctorat, que requerirà a més l'obtenció prèvia del títol de Màster o la superació de 60 crèdits en programes oficials de postgrau.
  

Màster en Management, Organization and Business Economics (MMOBE)

Informació de la web de la UAB

        Contacte: 93 581 1209 / m.mmobe@uab.cat
 

Màster en Applied Research in Economics and Business
(MAREB)

        Coordinador: Miquel Àngel Garcia López (Departament d'Economia Aplicada)

        Sots-coordinador: Àlex Rialp Criado (Departament d'Empresa)

        Contacte: 93 581 2268 - 93 581 1209 / master.mareb@uab.cat

 

PUE (Programa Universitat-Empresa) Combina la docència amb pràctiques empresarials

 

Observatori de graduats Per conèixer la situació professional dels titulats de la UAB

 

Orientació universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Empresa
Edifici B - Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona - Spain
(+34) 93 581 12 09

d.empresaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona