Māsters i Postgraus

EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES 2020-2021

Aquest Màster propi dóna resposta a la demanda de formació específica dels professionals d'infermeria que volen adquirir coneixements sobre els sistemes d'emergència i catàstrofes i l'actuació en cas de situació d'emergència amb risc vital immediat, individual o col·lectiu.

Tríptic d'emergències i catàstrofes 2020-2021

ATENCIÓ: La inscripció de l'edició 2020/21 s'obre el dia 1 de març de 2020

ATENCIÓN: La inscripción de la edición 2020/21 se abre el día 1 de marzo de 2020INFERMERIA QUIRÚRGICA 2020-2021

Aquest Màster i postgrau propi vol donar resposta a la demanda de formació específica dels professionals d'infermeria que volen incorporar-se a les unitats quirúrgiques.


ATENCIÓ: Ja està oberta la inscripció a l'edició 2020/21

ATENCIÓN: Ya está abierta la inscripción a la edición 2020/21


CURES INTENSIVES INFERMERES NEONATALS I PEDIÀTRIQUES 2020-2021

Aquest màster propi dóna resposta a les demandes de formació específica dels professionals d'infermeria que volen incorporar-se a les unitats de cures intensives pediàtriques i neonatals.

Tríptic de CIINiP (català) 2020-2021 (Edició: 4 de març de 2020)

Tríptico de CIINyP (castellano) 2020-2021 (Edición: 4 de marzo de 2020)

ATENCIÓ: La inscripció de l'edició 2020/21 s'obrirà el 4 de maig de 2020 a les 00h (la nit del 3 de maig)
ATENCIÓN: La inscripción de la edición 2020/21 se abrirá el 4 de mayo de 2020 a las 00h (la noche del 3 de mayo)


Fitxa de dades personals


MÀSTER DE CURES D’INFERMERIA A PERSONES AFECTADES PER CREMADES I PER FERIDES CRÒNIQUES: ABORDATGE INTEGRAL - Curs 2020-2021

El Màster de Cures d’Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral, ofereix la possibilitat als professionals d’infermeria, que treballin en qualsevol àmbit assistencial, d’actualitzar els coneixements teòrics i pràctics de la mà de professionals clínics experts, en l’atenció integral de les persones amb ferides complexes o cremades.
La formació s’estructura en mòduls teòrics, tallers pràctics i pràctiques clíniques en diferents unitats assistencials especialitzades.

 

ATENCIÓ: Ja està oberta la inscripció de l’edició 2020/21 (estarà activa fins al 26 de setembre de 2020). La data màxima per formalitzar la matrícula serà el dia 1 d'octubre de 2020 i l'inici de la docència serà el 2 d'octubre de 2020.

ATENCIÓN: Ya está abierta la inscripción de la edición 2020/21 (estará activa hasta el 26 de septiembre de 2020). La fecha máxima para formalizar la matrícula será el día 1 de octubre de 2020 y el inicio de la docencia será el 2 de octubre de 2020.


Documentació:

  • Fotocòpia del títol d’Infermeria i DNI
  • Expedient acadèmic
  • Liquidar la taxa pública d’inscripció

Per a més informació: master.infermeria.ferides@uab.cat

Māsters Oficials del departament

Nom
Tipus
Biblioteques de la UAB Web de les biblioteques de la UAB

 

El Blog d'Infermeria a la UAB Cuidabloc

 

El Blog del Postgrau UAB Idees, consells i trucs per estudiar un postgrau a la UAB

 

Calendari acadčmic Calendaris dels centres docents amb les convocatōries ordināries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates a tenir en compte a l'hora de fer els teus trāmits administratius

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Infermeria
Edifici M 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallčs)
TEL +34 93 581 46 49
FAX +34 93 586 82 22

d.infermeriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autōnoma de Barcelona