Oferta de Màsters propis


                             
MÀSTERS PROPIS
Comunicació i Educació (Presencial, 24ª edició)

El Màster en Comunicació i Educació impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona procura fomentar el debat, la mirada crítica i analítica i la curiositat sobre temes de comunicació i educació. El màster combina les sessions teòriques amb activitats de caràcter pràctic. L'espai està compost per assignatures i tallers, seminaris i conferències.

Comunicació i Educació (Online, 14ª edició)


El Màster en Comunicació i Educació impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona procura fomentar el debat, la mirada crítica i analítica i la curiositat sobre temes de comunicació i educació. El màster presenta uns materials d'estudi creats ad hoc per a aquesta modalitat online que cobreixen les diferents àrees del programa. El curs fa èmfasi en l'anàlisi i estudi i avaluació de projectes i casos reals. El desenvolupament del màster es realitza en una plataforma de treball col·laboratiu online dotada de les principals eines de l'elearning.
 
Communication and Education (Online en anglès, 3ª edició)
El Màster en Comunicació i Educació en anglès impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona procura fomentar el debat, la mirada crítica i analítica i la curiositat sobre temes de comunicació i educació. El màster presenta uns materials d'estudi creats ad hoc per a aquesta modalitat online en anglès que cobreixen les diferents àrees del programa. El curs fa èmfasi en l'anàlisi i estudi i avaluació de projectes i casos reals. El desenvolupament del màster es realitza en una plataforma de treball col·laboratiu on line dotada de les principals eines de l'elearning.
 
Gestió de la Comunicació Política i Electoral (10ª edició)
El Màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral té una orientació professional. Prepara per a l'exercici professional en comunicació estratègica dins del sector públic i polític.
 
Periodisme de Viatges (Presencial, 5ª edició)
El Màster en Periodisme de Viatges (modalitat d'estudis presencial) es caracteritza per oferir un conjunt de continguts de caràcter teoricopràctic que ofereixen a professionals de la comunicació i a altres persones interessades, les tècniques i coneixements necessaris per a "relatar" un viatge. El màster tracta la producció de continguts de periodisme de viatges per a premsa, ràdio, televisió i Internet. De la mateixa manera, el màster respon a l'actual necessitat d'oferir itineraris de viatges que vagin més enllà del turisme convencional, aportant un valor afegir als mateixos.

DIPLOMATURES DE POSTGRAU

Postgrau en Comunicació i  Lideratge polític (Presencial, 3ª edició)
 
Aquesta diplomatura de postgrau sorgeix de la convicció de que les competències de lideratge en la política estan íntimament relacionades amb les competències comunicatives.
Calendari acadèmic Calendari acadèmic

 

Pàgina web del servei de biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Guia temàtica de comunicació Guia temàtica de comunicació

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona