Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental


Presentació

El màster oficial en Enginyeria Biològica i Ambiental, de 90 ECTS, és un màster que aprofita les sinergies existents en dues disciplines emergents i amb un futur prometedor com són l’Enginyeria Biològica i l’Enginyeria Ambiental, per a estudiar-les a fons des del punt de vista de l’Enginyer Químic. 

L'objectiu general del màster en Enginyeria Biològica i Ambiental és la formació de professionals i investigadors capaços d'integrar conceptes avançats d'enginyeria química en el disseny de solucions per a la investigació, desenvolupament i operació de processos que utilitzin microorganismes o els seus components biològics en els àmbits de la biotecnologia industrial i l'enginyeria ambiental.

L'estudiant adquirirà una formació que li permeti integrar-se en empreses del sector biotecnològic i/o ambiental per millorar les prestacions actuals proporcionant una visió innovadora gràcies a una forta base en enginyeria química . En el seu exercici professional haurà de ser capaç de dissenyar sistemes eficaços i sostenibles de tractament d'efluents i residus , planificar i controlar sistemes de gestió ambiental i aplicar els principis biològics moleculars i metodològics que suporten els microorganismes per a aplicacions en la indústria biotecnològica.

Maria Eugenia Suárez-Ojeda
Coordinadora del Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona

QC-1089 - Edifici Q - Escola d'Enginyeria
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

Tel: +34 93 581 27 19
Correu-e: coord.master.eng.biologica.ambiental@uab.cat

Més informació: [+]

Orientació universitària L'Autònoma t'obre les portes.

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona