Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat. Tanmateix, les assignatures de grau i màster no es podran reconèixer com a assignatures de lliure elecció.

Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

Atès que els plans d'estudis anteriors a l'Espai Europeu d'Estudis Superiors, és a dir els estudis de diplomatura, llicenciatura i enginyeria, estan en ple procés d'extinció, la Comissió d'Afers Acadèmics del 24 de novembre del 2014 va fixar nous criteris d'aprovació de les activitats de lliure elecció.

Per al curs 2015/2016 només es podran aprovar les activitats presentades des dels centres que tinguin titulacions no extingides i adreçades als estudiants d'aquestes titulacions:

F      acultat o Escola Titulació
Facultat de Veterinària Llicenciatura en Veterinària
Escola d'Enginyeria Enginyeria Química
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Facultat de Medicina Llicenciatura en Medicina
Facultat de Ciències Enginyeria Informàtica i Llicenciatura en Matemàtiques
Enginyeria Informàtica i Grau de Matemàtiques
Facultat d'Economia i Empresa Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i Llicenciatura en Dret

No s'aprovaran activitats adreçades a estudiants d'altres facultats i tampoc s'aprovaran activitats adreçades a tots els alumnes de la UAB.
 L'oferta 
Proposta d'activitats
Matrícula
Reconeixement de crèdits
Normatives
Oferta d'assignatures i d'activitats
Tipus d'assignatures
Més informació sobre activitats

Instruccions


La informació que es pot consultar en aquesta pàgina és susceptible de canvis i modificacions, atès que les institucions organitzadores poden modificar les dades que sobre aquestes assignatures/activitats ens faciliten. Per aquest motiu, és adient que es consulti sempre la data d'actualització de la informació.

Pot consultar-se la base de dades amb l'oferta d'assignatures/activitats omplint els camps que apareixen a la pantalla de localització. Per a iniciar la cerca, cal prémer l'opció "Buscar", que apareix a peu de pàgina.

La selecció de la informació es pot fer d'acord amb els diferents camps que mostra la pantalla:

• per curs acadèmic
• per facultat/institució
• per paraula clau (títol de l'assignatura/activitat)
• per codi de l'assignatura/activitat
• per classificació temàtica
• per nombre de crèdits
• per col·lectiu a què va adreçada l'assignatura/activitat ("dirigida a")

Per a fer la consulta cal omplir el camp "curs acadèmic", la qual cosa permet visualitzar tota l'oferta del curs.

Omplint més d'un camp, es pot fer una selecció més concreta. Per exemple, omplint el camp ''curs acadèmic'' i el camp "facultat" o ''institució'', se selecciona l'oferta de la facultat o la institució per al curs acadèmic indicat.

Si no s'omple el camp "curs acadèmic" per a fer la cerca cal omplir, com a mínim un dels camps indicats anteriorment. Per exemple es pot omplir el camp “facultat/institució”, o "àrea temàtica", o bé ambdós camps.

Per a fer la cerca de les assignatures campus, metacampus, intercampus, intracampus, presencial, virtual, cal omplir el camp "curs acadèmic".

Si es desconeix el nom exacte de l'assignatura o l'activitat, pot fer-se la cerca per "paraula clau". Per a fer-ho, s'ha d'escriure alguna paraula que expressi part del nom. Com a resultat de la cerca, s'obtindrà per aproximació alfabètica totes les assignatures i/o totes les activitats que continguin la paraula cercada. Per exemple, si s'omple el camp ''paraula clau'' amb la paraula "llengües" i es prem "buscar'', el resultat de la cerca mostrarà informació sobre totes les assignatures i totes les activitats que continguin la paraula "llengües" en el seu títol.

Si es vol fer la cerca pel nombre de crèdits de l'assignatura o l'activitat, cal tenir en compte que el nombre sempre s'ha d'indicar seguit d'un decimal. Per exemple, 4,5 o 6,0.

El camp "dirigida a " serveix per a seleccionar assignatures o activitats que van adreçades a un col·lectiu determinat. Per a fer la cerca, cal indicar entre asteriscos (*) el col·lectiu que es vulgui i prémer "buscar''. Per exemple, si es vol veure aquelles assignatures o activitats adreçades a alumnes de tota la universitat, cal escriure *tots*. Si, en canvi, es vol veure una assignatura o activitat adreçada als alumnes de Psicologia, cal escriure *Psicologia*.

Un cop escollida l'assignatura o activitat que es vulgui, cal seleccionar-la per tal d'obrir una nova pantalla amb tota la informació relacionada disponible: una fitxa amb totes les dades, una descripció breu del seu contingut, el tipus d'avaluació i la resta d'informació específica.

Per a canviar de menú, i tornar enrere, cal prémer sempre l'opció "tornar", que apareix a peu de pàgina.

 

Orientació universitària L'Autònoma t'obre les portes

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona