Psicologia Clínica i de la Salut de la infància i l'adolescència 
Psicologia Clínica i de la Salut de l'adult

PSICOPATOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT: AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC

Sublínia 1. Psicopatologia del desenvolupament: avaluació, diagnòstic i factors de risc

Ezpeleta Ascaso, Lourdes
De la Osa Chaparro, Núria
Navarro Pastor, José Blas
Penelo Werner, Eva

La línia sobre epidemiologia i diagnòstic estudia tendències epidemiològiques dels trastorns en la infància, així com la fenomenologia, la definició diagnòstica, els factors etiològics de risc, la vulnerabilitat i la protecció, el curs, la comorbiditat i el diagnòstic diferencial. El projecte actual del grup se centra en l’estudi de les trajectòries evolutives de diferents trastorns, com ara els trastorns del comportament, els trastorns d’ansietat o els trastorns depressius, des de la infància, i la influència dels factors de risc i protecció. El desenvolupament d’instruments diagnòstics i l’avaluació dels trastorns infantils també són objectius d’aquesta línia.

Publicacions
 

PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA

Sublínia 1: Psicopatologia de la Primera Infància

Jané Ballabriga, Claustre
Bonillo Martín, Albert

La línia sobre psicopatologia de la primera infància estudia els problemes psicològics, tant sindròmics com de les principals funcions psicològiques, que poden aparèixer al començament de la vida. Les línies actuals de recerca es centren en l’estudi dels factors personals i socioambientals que poden afavorir i/o impedir el desenvolupament de trastorns de conducta, d’ansietat i d’humor i també les somatitzacions (adaptant instruments per fer-ne l'avaluació) i analitzant el seu paper en els diferents trastorns i problemes infantils. Cal esmentar l'estudi de la función Executiva de pares i fills/es, la seva influència en els tipus d'Estils Educatius Parentals i la seva repercussió en la Regulació Emocional de nois i noies.

Publicacions: Mª Claustre Jané, Albert Bonillo

Sublínea 2: Fenotips cognitivoconductuals en la discapacitat intel·lectual de base genètica

Brun Gasca, Carme

La línia sobre fenotips conductuals en discapacitat intel·lectual s’ocupa de la recerca clínica, molecular i epidemiològica en el camp de la discapacitat intel·lectual de base genètica.
Aquesta línia es desenvolupa en el marc d’un grup de recerca especialitzat en aquestes patologies a l’hospital Tauli de Sabadell. En el nostre cas l’àrea d’estudi se centra en la descripció del fenotip conductual (nivell i perfil cognitiu, alteracions de llenguatge, trastorns de conducta…) de les persones afectades per aquestes patologies, que solen ser de molt baixa prevalença.

Publicacions

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona