Grau de Nanociència i Nanotecnologia


IMG_portadananotec_DF

Presentació


La nanociència i la nanotecnologia constitueixen un dels motors de la nova indústria i de la societat del coneixement, tant des d'un punt de vista econòmic com social. La recerca en aquests àmbits ha produït avenços importants en diversos sectors que influeixen de manera molt significativa en el desenvolupament tecnològic de la societat i en el benestar de les persones.

La nanociència proporciona el coneixement de les propietats i de la manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular. La nanotecnologia permet aplicar aquest coneixement, fent èmfasi en la innovació, en un ampli espectre d'àmbits com ara la medicina i la biotecnologia, la indústria química, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'energia, la fabricació de nanomaterials, etc.

La UAB, amb el seu organigrama de facultats i centres de recerca englobats en el Barcelona Nanotechnology Cluster - Bellaterra, ofereix unes possibilitats òptimes per a implementar uns estudis de nanociència i nanotecnologia.

 
Enllaços d'interès per a futurs estudiants.


Enllaços ràpids per a estudiants.
 
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona