Doble Titulació en Física i Matemàtiques


IMG_portadafismat_DF

Presentació


La doble titulació de Física + Matemàtiques pretén proporcionar una formació de màxim nivell i de qualitat combinant el domini de la física amb l'entrenament rigorós en el pensament abstracte que caracteritza a la matemàtica.

La combinació dels objectius de les dues titulacions permet que l'estudiant adquireixi una sòlida base científica dels conceptes de la física i de les matemàtiques, tant en l'àmbit teòric com instrumental. És una formació científica interdisciplinària que proporciona a l'estudiant una capacitat d'anàlisi i d'abstracció que li permetrà abordar els reptes professionals tant en camps científics i tecnològics com acadèmics.

Enllaços d'interès per a futurs estudiants


Enllaços ràpids per a estudiants


 
Comissió de Seguiment de la doble titulació de Física i Matemàtiques

La Comissió de seguiment de la doble titulació de Física i Matemàtiques està formada per:

- Coordinadors i Coordinadors adjunts de Física i Matemàtiques.
  (Carles Navau, Marta González, Xavier Bardina, i Sílvia Cuadrado).
- Un professor de Matemàtiques (David Marin) i un professor de Física (David Jou).
- Cinc representants dels estudiants de la doble titulació de Física i Matemàtiques (un per curs).


Notícies
 
06.06.13. Es gradua la primera promoció de Física + Matemàtiques. (+info)

06.06.13. Reconeixement a les dobles titulacions. (+info)
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona