Presentaciķ 

Els estudis de Doctorat en Comunicació i Periodisme, juntament amb el periode formatiu previ, el Màster Oficial de Recerca en Comunicació i Periodisme, conformen el programa de doctorat en Comunicació i Periodisme.

A banda de la informació que trobaràs en aquesta fitxa, pots consultar la relativa al màster oficial per veure'n els objectius generals i els objectius particulars de cada curs, l'estructura amb indicació del nom dels cursos, número de crèdits, continguts, metodologia d'ensenyament i aprenentatge, criteris i procediments d'avaluació, bibliografia rellevant i actualitzada, etc.

 
Trobaràs també informació sobre tràmits i procediments administratius en les seccions del menú de l'esquerra i en les preguntes freqüents del menú de la dreta.
 
Aquests estudis de doctorat estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i permeten obtenir el títol oficial de Doctor per la UAB.

Per a més informació, consulteu el nostre blog:
www.doctoratcomunicacio.wordpress.com

Calendari acadčmic Calendari acadčmic

 

Les biblioteques Pāgina web del servei de biblioteques

 

Blog Biblioteca Blog Biblioteca

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Cičncies de la Comunicaciķ
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45
FAX +34 93 581 20 05

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autōnoma de Barcelona