Presentació 

Els estudis de Doctorat en Comunicació i Periodisme, juntament amb el periode formatiu previ, el Màster Oficial de Recerca en Comunicació i Periodisme, conformen el programa de doctorat en Comunicació i Periodisme.

A banda de la informació que trobaràs en aquesta fitxa, pots consultar la relativa al màster oficial per veure'n els objectius generals i els objectius particulars de cada curs, l'estructura amb indicació del nom dels cursos, número de crèdits, continguts, metodologia d'ensenyament i aprenentatge, criteris i procediments d'avaluació, bibliografia rellevant i actualitzada, etc.

 
Trobaràs també informació sobre tràmits i procediments administratius en les seccions del menú de l'esquerra i en les preguntes freqüents del menú de la dreta.
 
Aquests estudis de doctorat estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i permeten obtenir el títol oficial de Doctor per la UAB.

Per a més informació, consulteu el nostre blog:
www.doctoratcomunicacio.wordpress.com

Calendari acadèmic Calendari acadèmic

 

Pàgina web del servei de biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Guia temàtica de comunicació Guia temàtica de comunicació

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona