Estudis de Doctorat


Els estudis de doctorat estan coordinats per tres departaments de l'Escola d'Enginyeria: Departament d'Enginyeria Electrònica, Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics i el Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes .
 

Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

 

Per a l'acreditació del programa de doctorat, la Comissió Interna d’Avaluació (CAI) ha elaborat el document de l’autoinforme que cal lliurar en el procés. El document es troba accessible a Exposición del autoinforme de acreditación del Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica y de Telecomunicacion

Beques Beques i els ajuts per fer els vostres estudis que gestiona la UAB

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes

Escola d'Enginyeria
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 4030
d.telecos.eng.sistemes@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona