Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologia


El programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia ofereix la possibilitat de continuar i consolidar els estudis acadèmics en aquestes disciplines, tot conduint els estudiants a l'obtenció del títol de doctor.

Per a sol·licitar l'admissió al programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia és imprescindible que el sol·licitant compti amb la conformitat d'un investigador / doctor que hagi acceptat dirigir la seva Tesi (podeu consultar la relació de línies de recerca i dels professors del Departament que dirigeixen tesis doctorals a: Línies i direcció).

La informació general i la descripció d'aquest programa de doctorat la podeu trobar al web de l'Escola de Doctorat.

El procediment per a la inscripció és el següent:

- El sol·licitant ha de lliurar la documentació a la Secretaria del Departament d’Art i de Musicologia perquè s’iniciï el procediment d’admissió (el sol·licitant haurà d'omplir i signar la documentació que correspongui i també s'encarregarà de recollir la signatura d'acceptació del seu director de Tesi)[vegeu: Documentació]. A més d'aquesta documentació cal que el sol·licitant aporti el seu Curriculum Vitae.

- El Departament comprovarà la documentació i la trametrà a l'Escola de Doctorat.

- L’Escola de Doctorat notificarà al sol·licitant la seva acceptació definitiva al Programa de Doctorat.

- El sol·licitant haurà de matricular-se a l’Escola de Doctorat en el termini màxim d'un mes des de la notificació de l'acceptació [vegeu: Matrícula].

- Després de la matriculació, i en un termini màxim de tres mesos des de la notificació de l'acceptació, el doctorand haurà d'adjuntar a la Intranet de la UAB: el Document de compromís i el Pla de Recerca de la Tesi Doctoral [vegeu: Després de la matriculació]. Juntament amb el Pla de Recerca, el doctorand també haurà d'adjuntar una memòria explicativa del seu projecte de Tesi (extensió aproximada: 3 fulls). Per adjuntar tots aquests documents a la Intranet vegeu el tutorial: Instruccions per als alumnes de doctorat.

- Documents d'admissió als Estudis de Doctorat
Una vegada inscrita la Tesi, els treballs seran seguits anualment: Informació i Calendari [aquí]
Calendari de seguiment de Tesis del curs 2011-2012 [aquí]
Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Biblioteques El web de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Blog de Música El Blog de Música de la Biblioteca d'Humanitats

 

Blog d'Art El Blog d'Art de la Biblioteca d'Humanitats

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona