DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT (UAB)

Coordinadora
Lourdes Ezpeleta Ascaso
lourdes.ezpeleta@uab.cat
Tfn 935812883
Fax 935812125

Composició de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:
- Lourdes Ezpeleta Ascaso (Presidenta)
- Susana Subirà Álvarez (Secretària)
- Jordi Obiols Llandrich
- Nuria de la Osa Chaparro

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935812319

doc.psico.clinicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona