Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2011-2012

Sol·licituds i documentació

 
Sol·licitud
Sol·licitud d'ajut de la convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2011-2012 (PDF 0.09 MB)
 
 
Documentació

a) El currículum que demostri la teva adequació als requisits de l'ajut que sol·licites, si escau (mira l'Annex III).
b) Una fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport, segons escaigui.
c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vols que s'ingressi el import de l'ajut, on has de figurar com a titular o com a beneficiari.
d) Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB,hauran d'aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d'origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d'equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.
e) Els alumnes que posseeixen algun tipus de minusvalidesa han de presentar el certificat corresponent al grau de minusvalidesa existent.

- Si vols un resguard de justificació de presentació de sol·licitud has de portar una còpia de la sol·licitud

 
Lloc de sol·licitud
A la Gestió Acadèmica del teu centre, al Registre del Punt d'Informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a: Àrea d'Afers Acadèmics Edifici Rectorat Universitat Autònoma de Barcelona Campus Universitari 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona