Convocatòria d'ajut de col·laboració amb l'Àrea d'Afers Acadèmics. Unitat d'Afers Acadèmics

Sol·licituds i documentació

 
Sol·licitud
Sol·licitud de la convocatòria d'ajut de col·laboració amb l'Àrea d'Afers Acadèmics. Unitat Afers Ac (PDF 0.03 MB)
 
 
Documentació
  • Currículum amb els documents justificatius que es considerin oportuns.
  • Fotocòpia del DNI / NIE
  • Fotocòpia del compte corrent on es vulgui cobrar el ajut, tenint en compte que el sol·licitant ha de constar-hi com a titular, cotitular o beneficiari.
  •  Sol·lictud

 

 
Lloc de sol·licitud
al Registre General de la UAB (Edifici Rectorat)
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona