Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2010-2011

Sol·licituds i documentació

 
Sol·licitud
Sol·licitud de la convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2010-11 (PDF 0.06 MB)
 
 
Documentació

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web http://www.uab.cat -Beques d’estudi, degudament emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 5 destinacions ofertes en la convocatòria.

b) Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, segons s’escaigui.

c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.

d) El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l’ajut que sol·licita, si escau (vegeu Annex III).

e) Els alumnes de doctorat o de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d’aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.

 
Lloc de sol·licitud
A la Gestió Acadèmica del teu centre, al Registre del Punt d'Informació o per correu certificat a: Àrea d'Afers Acadèmics Edifici Rectorat Universitat Autònoma de Barcelona Campus Universitari 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona