Beques CSC 2015

Requisits

 
1.      La UPEI comprovarà que els sol·licitants acompleixen amb els següents requisits de la convocatòria:
 
Via Àrea de Gestió de la Recerca:
Tenir un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.
Els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya no es consideren projectes ni convenis ni contractes .
 
A tal efecte, caldrà que s’acompanyi la sol·licitud de:
·         el vistiplau de l’investigador principal del projecte o conveni.
·         en el cas dels instituts de l’Esfera UAB no propis, d’un document acreditatiu del projecte vigent: Document original acreditatiu de la concessió on consti la vigència del projecte. 
 
Via ED:
Ser professor d’un programa de doctorat de la UAB,  o bé, comptar amb el vistiplau del coordinador del programa. En aquest segon cas, caldrà acompanyar la sol·licitud de:
el vistiplau del Coordinador del Programa de Doctorat.
 
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona