Ajudes per a la matrícula en un Màster per a titulats universitaris en situació legal de desocupació

Requisits

 

Haver nascut entre el 01-01-1970 i el 31-12-1985.
Estar en possessió d'un títol oficial universitari (en no mencionar els alumnes que estan en disposició d'obtenir-lo, és obligatori haver-lo sol·licitat).
Trobar-se en situació legal de desocupació a 1 de setembre de 2010.
Tenir reconegut i vigent el dret a rebre prestació o subsidi de desocupació en data 1  de setembre de 2010.
Estar matriculat d'un curs complet de màster.

En el cas de màsters de durada superior a un any, serà requisit imprescindible per renovar l'ajut la superació del 80% dels crèdits matriculats el curs acadèmic actual.


Aquestes ajudes es donen en règim de concurrència competitiva, per tant, en cas de què les ajudes proposades per als candidats acceptats superin el pressupost, s'atorgarà l'ajut als sol·licitants amb menor renda per càpita, després de calcular-la d'acord amb allò establert a la convocatòria de beques de règim general i mobilitat del curs 2009-2010 i d'aplicar al resultat un coeficient corrector que ajuda les persones de més edat.

 
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona