Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació

Requisits

 

A data 1 d'octubre de 2010.

-Els sol·licitants que realitzin estudis llicenciatur estructurats en crèdits, hauran d'haver superat el primer cicle i al menys el 45% del segon cicle i els de Medicina el 60%.

-En el cas dels estudiants de grau, han d’haver superat 180 crèdits i estar cursant els darrers 60 crèdits de la titulació

-Estar matriculat en 2010-11 en ensenyaments oficials de la totalitat dels crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis. No es concedeix l'ajut si únicament es matricula del projecte de final de carrera

-No estar en possessió o en disposició d'obtenir un títol de llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster Oficial.

-Haver obtingut una nota mitjana de:

5,50 punts: per a ensenyaments tècnics

6,50 punts: per a ciències experimentals o de la salut

7,00 punts: per a ciències jurídiques, socials i humanitats

-Presentar un projecte de col·laboració.

La valoració de les qualificacions obtingudes en les assignatures es farà d'acord am la taula d'equivalències següents:

Matrícula d'Honor................................10.00 punts

Excel·lent...............................................9.00 punts

Notable.................................................7.50 punts

Aprovat.................................................5.50 punts

Suspes, no presentat...............................2.5 punts

 

 

 

 
 
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona