Persona i Societat en el Món Contemporani és l’actualització i ampliació de l'anterior doctorat de Psicologia Social. El seu propòsit no és altre que analitzar i explorar el tipus d’intel·ligibilitat de la realitat social i dels fenòmens i processos psicosocials en les dimensions teòrica, aplicada i metodològica.

Així, aquest doctorat, a través de les seves línies de recerca, aborda temàtiques que es poden considerar que vertebren las relacions personals a la nostra societat actual: el paper de la ciència i la tecnologia en les formes d’organització social, la gestió de la salut i els riscos, els processos identitaris, el paper vertebrador del treball, la presència social de l’esport o les qüestions de gènere són alguns dels fenòmens que, sens dubte, qualsevol analista esmentaria com a especialment rellevants a l’hora de comprendre la societat actual i la forma d’actuar de les persones.

En aquest sentit, el programa de doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani ha de permetre al doctorand formar-se una visió profunda de la societat actual i del paper que hi fan les persones, per tal d’exercir una activitat investigadora innovadora i sensible als interessos i necessitats del món contemporani.

Places disponibles per al curs 2020/21
16

 

Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona