Programa de Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani
Preinscripció
 • La preinscripció es farà online a partir del 15 febrer al 29 de maig. S’obriran de forma excepcional nous períodes de preinscripció en cas de quedar places vacants del primer període
 • Si tens cap dubte sobre si compleixes els requisits generals d’accés a estudis de doctorat contacta amb la secretaria del Departament de Psicologia Social doc.psico.social@uab.cat
 • Recorda que és preceptiu  que el teu avantprojecte de recerca estigui avalat per un professor del Programa de Doctorat
A tal fi i abans de fer la preinscripció:
 • Consulteu les línies de recerca del programa
 • Contacteu amb possibles professors  afins als vostres interessos de recerca
 • Feu-los arribar per a la seva valoració  el vostre avantprojecte  i CV
Documentació de  preinscripció (A banda de la documentació acadèmica obligatòria)
 • Currículum vitae (OB)
 • Avantprojecte de tesi doctoral. (OB)
 • Acceptació tutor /director de tesi doctoral (OB)
 • Curriculum del director, en el cas que el director sigui extern, on s'acrediti la seva recerca (tram de recerca o equivalent) (OB)
 
 • Una carta personal, dirigida al coordinador/a del programa de doctorat, explicant les raons per les quals es tria aquest programa, i indicant els vincles de la investigació o proposta d'investigació amb les línies del programa. (OP)
 • Dues cartes de suport de dos professors. No només han de ser una mera declaració formal de les qualitats del candidat, sinó que també han de detallar la data des de la qual coneixen el candidat, el context en què es produeix aquest coneixement, el seu treball i les qualitats del candidat en l'àmbit de la psicologia social o àrees afins, els seus interessos, com també la valoració i un judici del seu potencial per desenvolupar una investigació doctoral. (OP)
 • Document acreditatiu del nivell d'anglès (OP)
OB: documentació obligatòria /OP: documentació opcional
 
Criteris de selecció
 • Avantprojecte de tesi doctoral coherent amb les línies de recerca del professorat del programa
 • Acceptació de la direcció per part d'un tutor/a.

Queda, eventualment, a judici del programa de doctorat recomanar a alguns doctorands la realització d'un o diversos mòduls de complements de formació que preparin el seu ingrés en el programa de doctorat.
 
Criteris de valoració:
Qualitat del avantprojecte de recerca (35%)
Expedient acadèmic (35%).
Obtenció d'ajuts i beques de recerca (15%).
Domini de l'anglès (15%).

Accedir a l'aplicació de preinscripció

Documentació:
- Avantprojecte de tesi doctoral
- Acceptació tutor/director de tesi doctoral

Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona