Pla de recerca 
Document d'activitats
Avaluació i seguiment
Un cop admès oficialment al Programa de Doctorat per l’Escola de Doctorat, i en el termini màxim de tres mesos, el doctorand o doctoranda ha d’elaborar el seu pla de recerca i lliurar-lo a la Comissió Acadèmica del Programa. El pla de recerca ha d’estar avalat pel director o directora i/o tutor o tutora acadèmic. En aquest moment, el doctorand o doctoranda i el director o directora han de firmar el document de compromís doctoral i el codi de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat.
Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona