Pla de recerca
Document d'activitats
 Avaluació i seguiment 
Anualment, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat ha d’avaluar el progrés en el pla de recerca de la tesi doctoral i el document d’activitats, juntament amb els informes del director o directora de la tesi i del tutor o tutora acadèmic (aquest últim si escau).

L’avaluació anual (seguiment del pla de recerca) ha d’incloure la presentació oral i presencial del doctorand o doctoranda sobre l’estat del treball realitzat, davant d’una comissió formada per tres doctors. L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar al Programa. Els estudiants que no es presentin a la convocatòria de seguiment sense cap justificació se’ls donarà de baixa del Programa de manera definitiva. Per poder dipositar la tesi cal haver passat, com a mínim, dos seguiments.

Protocol de seguiment
Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona