La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix formació de postgrau a dos nivells::

Els estudis oficials

Al curs 2006-2007 es van posar en marxa els màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior. L'oferta de la UAB es concreta en una formació avançada que permet una especialització acadèmica o professional, o bé, iniciar una carrera investigadora. Aquests estudis tenen una extensió de 60 crèdits ECTS i hi pot accedir qualsevol persona amb un títol universitari oficial.

Els estudis oficials de postgrau són:

Màster:

  • Estudis d'especialització acadèmica, professional o investigadora
  • S'han de cursar 60 crèdits ECTS
  • Durada: 1 any aproximadament

Estudis de doctorat:

  • Realització de la tesi doctoral
  • És necessària la superació de 300 crèdits ECTS en les dues etapes anteriors (Grau i Màster).

Els estudis propis

Aquí s'inclouen els Màsters i Diplomatures de Postgrau orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors. En la docència dels cursos hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que el mercat laboral demana. 
Moodle Moodle

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona