Informació general 
Convocatòria
Ajuts Erasmus
Programa NILS
Destinacions
Sol·licitud i calendari
Seleccionats i Documentació Curs 2013/14
Seleccionats i Documentació Curs 2014/15
Persones amb necessitats especials


Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - setembre de 2022

NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA 2023/24

En breu es publicarà la convocatòria 2023/24 així com les instruccions per sol·licitar una plaça d'intercanvi.

Novetats del Servei de Llengües:

Inscripcions del 7 al 18 d'octubre de 2022 per a la convocatòria del Servei de Llengües d’exàmens d’alemany, anglès, francès i italià adreçada principalment a l’alumnat de la UAB que vol participar en programes de mobilitat.

Més informació a Convocatòria del Servei de Llengües per a l'alumnat de mobilitat

 

 

CONVOCATÒRIA 2022/23

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2022–2023 estarà oberta del 17 al 23 de gener de 2022. Presteu molta atenció als períodes de la convocatòria, atès que els terminis tant per a la sol·licitud com per a l’acceptació de les places són molt curts.

Podeu consultar el mapa de destinacions en aquest enllaç  i la informació actualitzada de la convocatòria de mobilitat internacional en aquest document.

Aquí podeu consultar els llistats de destinacions del curs 2022–2023. Aquests llistats s’aniran actualitzant progressivament.

Del 8 al 17 de novembre van tenir lloc les Jornades «De la UAB al món», que difonen els programes de mobilitat internacional entre la comunitat universitària de la UAB. En els enllaços següents podeu consultar la presentació de l’Àrea de Relacions Internacionals i la presentació de l’ECIU University.

Al peu d'aquesta pàgina trobareu el text íntegre de la convocatòria única del Programa Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme.

Podeu trobar la informació sobre estades durant el curs 2022–2023 que es va donar l’octubre de 2021 a les Jornades informatives «De la UAB al món» en els següents enllaços: 

 

Signatura electrònica

 

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. No s'accepta la signatura escanejada ni manuscrita. Si no disposeu de certificat digital, podeu obtenir el certificat idCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT i sol·licitant posteriorment una cita prèvia a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.

Com adjuntar documents a la sol·licitud

Sigm@ permet a l'alumnat que marxa d’intercanvi adjuntar documents a la sol·licitud. En el moment de la sol·licitud podreu adjuntar els certificats d'idioma. Un cop assignada plaça i fins la finalització de l’estada hi haureu d’anar adjuntant altres documents requerits per al cobrament de l’ajut o beca.

Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç. Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés d’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a validada a l’àrea personal de la pàgina de sia.uab.es «Sol·licitud i consulta d’intercanvi OUT», ho estarà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cap altre tràmit amb la UAB.

Podeu consultar les instruccions per sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6.

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. L'alumnat que vulgui obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes caldrà que presenti les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

En cas que no tinguin certificacions o que les certificacions no estiguin qualificades segons el MECR, l'alumnat podrá fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, que emet un certificat que acredita els coneixement lingüístics en anglès, francès, alemany o italià. El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, en l'apartat d'exàmens d'anglès

Aquesta documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d'obertura de la convocatòria (excepte en el cas de l'alumnat que vagin als exàmens organitzats pel Servei de Llengües, els resultats dels quals s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres). L'alumnat de titulacions que s'imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (vegeu el llistat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics el 26.11.2015) que hagin superat el 50 % dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, la persona seleccionada haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Consulteu al peu d'aquesta pàgina un document PDF amb informació sobre aquest punt.

 

CALENDARI DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2022–2023

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del Programa Erasmus+ Estudis i del UAB Exchange Programme durant el proper curs 2022–2023 tindrà els següents terminis:

1) Sol·licitud: del 17 al 23 de gener de 2022 (ambdós inclosos).

2) Període d’al·legacions: del primer al segon de febrer de 2022.

3) Primera resolució: 11 de febrer de 2022.

4) Primera resolució d’acceptació de places: de l’11 al 16 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).

5) Sol·licitud de places vacants: del 17 al 20 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).

6) Resolució definitiva: 28 de febrer de 2022.

7) Segona resolució d’acceptació de places: de l'1 al 6 de març de 2022. 

Informació actualitzada Convocatòria de Mobilitat Internacional UAB Estudis 2022/2023 (pdf MB)
Convocatòria Erasmus+ BIP Estudis Projecte 2021 (pdf MB)
Convocatòria per a l'alumnat de mobilitat del Servei de Llengües (msword MB)
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona