Els estudis de Grau proporcionen una formació acadèmica bàsica, suficient per a l'exercici professional i habilitan l'estudiant per continuar estudiant o accedir al mercat laboral.

El professorat del Departament imparteix docència a les següents titulacions:

Ci?ncies de la salut Ciències de la Salut

Psicologia

Ci?ncies socials Ciències Socials i Jurídiques

Criminologia

Criminologia i Dret

Dret i Relacions laborals

Grau en Gestió Aeronàutica

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Gestió Acadèmica
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935811855
web

ga.psicologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona