La Docència del DepartamentLa docència en el nostre departament es caracteritza per la gran diversitat. Els professors dissenyen, desenvolupen i imparteixen docència en els diferents nivells de grau postgrau i doctorat. La docència de grau s’imparteix a les quatre titulacions de la nostra facultat, Infantil, Primària, Educació Social i Pedagogia, i s’agrupa i s’ubica en diferents àmbits de coneixement, tecnologia, didàctica, organització, diversitat, mètodes d'investigació, avaluació educativa i orientació. La docència de postgrau es també força diversa i amb una implicació molt elevada del nostre professorat, tant pel que fa a postgraus del nostre departament com a postgraus d’altres departaments i altres universitats. El doctorat i la seva docència té una relació molt estreta amb les línies d’investigació del departament i dels equips de recerca. La innovació i millora docent es un altra àmbit destacable de la nostra docència.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

Ubicació

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona