El Departament de Prehistòria du a terme una important tasca en l’àmbit de la docència, tant de Grau com de Postgrau, i disposa d’un gran nombre d’alumnes matriculats a les diferents assignatures impartides per professors del Departament. Durant el curs 2009/2010, el Departament té assignada docència als Estudis de Grau –adaptats a la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior- Grau d’Arqueologia, Grau d’Història i Grau d’Humanitats

El Departament també desenvolupa una important tasca en l’àmbit del Postgrau  amb el  Master Oficial d’Arqueologia Prehistòrica i Doctorats.

Durant el curs 2009/2010, el Departament compta amb un equip docent de 21 professors i 17 becaris o personal investigador en formació i 4 técnics de suport a la Recerca. Del conjunt de professors, investigadors i personal tècnic del Departament, 20 tenen el grau de Doctor.

_____________________________________

El Grau d’Arqueologia és de nova creació a Espanya. Amb ell es pretén que l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics, metodològics i tècnics de l’Arqueologia, sense oblidar els coneixements teòrics i el rigor científic propis de la formació bàsica de tot historiador, per tal que pugui treballar amb restes d'èpoques molt diverses.

L’arqueologia consisteix en definir la interrelació dels vestigis materials de les comunitats del passat com a mitjà per accedir a l’estructura econòmica, política i ideològica de les societats que estudiem. Per això, l’arqueologia necessita la contribució d’altres disciplines científiques que puguin proporcionar dades referents a la naturalesa i propietats dels objectes arqueològics com la geografia, geologia, química, botànica, zoologia, antropologia, física, etc.

Espanya és, després d'Italia, el país europeu amb més patrimoni arqueològic. Tot i tenir una llarga tradició acadèmica i de recerca en aquest àmbit, fins ara no es comptava amb un títol oficial específic en Arqueologia. En els darrers anys, la demanda d'aquests titulats ha anat augmentant. Només a Catalunya, es realitzen anualment 1.500 intervencions arqueològiques. D'una banda, la legislació obliga a les empreses constructores i d'impacte mediambiental a disposar d'informes d'impacte arqueològic i, en cas necessari, dur a terme excavacions dels terrenys. De l'altra, la creixent importància de l'arqueologia en la didàctica, la difusió i la gestió cultural i les polítiques actuals de protecció i difusió del patrimoni com a eixos del desenvolupament local, han ampliat el ventall de possibilitats laborals existents, tant a nivell estatal com europeu.

_____________________________________

El grau d'Història proporciona un coneixement bàsic dels mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi de l'historiador o historiadora, i dels conceptes, les categories, les teories i els temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica.

L'estudiant d'història aprendrà a emprar els instruments de cerca i identificació d'informació, tant bibliogràfica com de qualsevol altre tipus, incloent-hi els recursos electrònics i d'Internet, i a fer-los servir per a tractar un problema historiogràfic o emprendre una investigació pròpia.

Les persones graduades en Història seran capaces d'analitzar, comparar i comprendre el passat i, per tant, el present i d'encaminar-se així a l’exercici professional en àmbits com ara l'ensenyament, la investigació històrica, el treball en arxius i biblioteques històriques, la gestió de documentació històrica, la col·laboració en mitjans de comunicació i editorials, l'assessorament cultural en diversos tipus d'institucions i, de manera més genèrica, la gestió de projectes internacionals, el treball en l'administració i la preparació per a la carrera diplomàtica.

El grau ofereix nou mencions d'especialització.

_____________________________________

El grau d'Humanitats té per objectiu principal que l'estudiant adquireixi una àmplia base científica i metodològica i un coneixement profund de la nostra cultura i patrimoni, des de l'origen fins a l'actualitat, recolzant-se en les grans àrees disciplinàries de les ciències humanes.

El grau d'Humanitats combina dos nivells de coneixement: un, de general, que permet l'adquisició d'una formació humanística de caràcter interdisciplinari, des d'una perspectiva contemporània, i un d'instrumental i aplicat, necessari per poder gestionar el patrimoni cultural i artístic de la nostra societat.

El grau està estructurat de forma que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari de Gestió Cultural, que pretén formar professionals capaços de gestionar projectes culturals; un itinerari de Cultura Contemporània, que té com a objectiu l’estudi de la cultura occidental contemporània; i un itinerari del Món Actual, l'objectiu del qual és l'estudi de la cultura del present, lligada a la postmodernitat i al nou paradigma global.

En finalitzar el grau, els titulats hauran adquirit una sèrie de competències que els capacitaran per desenvolupar la seva professió amb eficàcia o per continuar estudis especialitzats.


Mapa Interactiu dels
Jaciments on excavem

Mapa Interactiu dels
Jaciments on excavem

 

Grau d'Arqueologia Grau d'Arqueologia

 

Itinerari d'Arqueologia Prehist˛rica del MÓster Oficial de Prehist˛ria, Antiguitat i Edat Mitjana Itinerari d'Arqueologia Prehist˛rica del MÓster Oficial de Prehist˛ria, Antiguitat i Edat Mitjana

 

Doctorat en Arqueologia Prehist˛rica Doctorat en Arqueologia Prehist˛rica

 

Minor en Evoluciˇ i Paleontologia Humana EstÓ dirigit als/les estudiants de qualsevol grau de la UAB, en especial a aquells procedents d'estudis dels Ómbits d'humanitats

 

Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB

 

Blog del departament de prehist˛ria de la UAB AquÝ hi trobarßs totes les novetats del departament i fer comentaris

 

DIAP: Blog Doctorat d'Arqueologia Prehist˛rica Doctorat d'Arqueologia Prehist˛rica

 

Prehistoria Activa Eines d'aprenentatge per els mŔtodes de recerca arqueol˛gics

 

Grups de Recerca Grups de Recerca

 

Menciˇ en Prehist˛ria Menciˇ en Prehist˛ria

 

Servei d'AnÓlisis
Arqueol˛giques del
Departament de Prehist˛ria
Servei d'AnÓlisis Arqueol˛giques del Departament de Prehist˛ria

 

Estrat jove Col.lectiu d'estudians d'arqueologia

 

Ajuts, Beques i Convocat˛ries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Bliblioteca d'Humanitats Bliblioteca d'Humanitats

 

Videos Departament Videos Departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehist˛ria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona