Titulacions en les quals imparteix docència professorat del DepartamentCiències de la salutCiències de la Salut

Logopèdia (Grau EEES)


Psicologia (Grau EEES)


CONTACTA AMB NOSALTRES

Gestió acadèmica
Campus de Bellaterra,
Facultat de Psicologia

935811855

ga.psicologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona