Unitats docents (UD)

Encara que les competències relatives a docència són potestat del Departament, les tasques de programació i càrrega docents s'agrupen en UD en relació amb àmbits conceptualment coherents de les disciplines bàsiques dels estudis de Veterinària. Cada UD té un responsable docent elegit pel Consell de Departament per un període de 3 anys (reelegible). A la unitat departamental de Sanitat Animal hi ha quatre UD i a la unitat departamental d'Anatomia una.

Unitat departamental de Sanitat Animal:

  • UD d'Anatomia Patològica
  • UD de Malalties Infeccioses
  • UD de Malalties Parasitàries
  • UD de Microbiologia


Unitat departamental d'Anatomia:

  • UD d'Anatomia
Facultat de Veterinària Facultat de Veterinària

 

Escola de Postgrau Escola de Postgrau

 

Biblioteca de Veterinària Biblioteca de Veterinària

 

Campus Virtual UAB La plataforma informàtica d'ús docent

 

Veterinària Virtual Materials docents del nostre àmbit

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 91
FAX +34 93 581 33 25

d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona